Bralna značka

Bralna značka je edinstveno bralno gibanje na svetu z dolgo tradicijo, ki seže v šolsko leto 1960/1961. Strokovno in organizacijsko jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS (www.bralnaznacka.si). Maskota Bralne značke je Ostržek, knjižni junak italijanskega pisatelja Carla Collodija (1826–1890).

Bralna značka se vsako leto začne na dan zlatih knjig, 17. septembra, na obletnico rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka (1890–1970). Bralni maraton se uradno zaključi 2. aprila, na mednarodni dan knjig za otroke, a bralno značko lahko učenci opravljajo po dogovoru z mentorico oz. mentorjem do konca maja tekočega šolskega leta.

Bralno značko osvojijo učenke in učenci, ki v šolskem letu preberejo določeno število knjig in opravijo pogovor o prebranih knjigah z mentorico oz. mentorjem bralne značke. To so na razredni stopnji razredničarke in razrednik ter vzgojiteljice, na predmetni stopnji pa učitelji slovenščine ali knjižničarka. Mentorica oz. mentor na začetku šolskega leta določi število (in dolžino) knjig in pesmi ter uro v tednu, namenjeno pogovoru o prebranih delih.

Bralke in bralci lahko izberejo knjige iz nabora na priporočilnem seznamu, ki ga je pripravila knjižničarka, lahko si pa knjige izberejo tudi sami po lastnem okusu in interesu. Ob koncu šolskega leta dobijo pohvalo za opravljeno bralno značko. Devetošolci, ki so brali za bralno značko vseh devet let, postanejo zlati bralci. Društvo BZ Slovenije – ZPMS jih nagradi s knjigo.

Priporočilni seznam knjig za bralno značko

Berem za bralno značko – obrazec

Skip to content