Zdrava šola

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. To lahko vsakdo doseže takrat, ko ima različne možnosti za zdravo življenje. Vsem omogoča in jih spodbuja, da vplivajo na svoje telesno, duševno, socialno in okoljsko zdravje.

Že osemnajsto leto smo člani republiškega projekta Zdrava šola. Na šoli deluje šolski tim, ki se sestaja trikrat letno in se usklajuje v vseh nalogah, ki so povezane z zdravim načinom življenja.

Člani tima za Zdravo šolo so: Sonja Pučko, vodja tima, Darija Erbus, namestnica vodje, Petra Zafošnik, organizatorica šolske prehrane, Branka Horvat, mentorica skupnosti učencev, Milka Koser, učiteljica biologije, Maja Šmigoc, Zdravstveni dom Ptuj, Jasna Ana Novoselec, Zdravstveni dom Ptuj, dr. Jadranka Šolman, izbrana zdravnica šole.

Dvakrat letno načrtujemo dejavnosti, ob koncu obdobja pa te naloge evalviramo. Vodja tima ali članica se najmanj trikrat letno udeleži srečanja, ki ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje in vodi regijski koordinator Zdravih šol iz NIJZOE Maribor, kjer se obravnavajo različne teme in informacije o dogodkih in dejavnostih, povezanih z zdravjem. Skupaj s šolami izberemo vsebinsko »rdečo nit«, ki jo poglobljeno obdelujemo eno šolsko leto. Poleg izbrane teme se ukvarjamo s svojimi specifičnimi projekti in sodelujemo z zdravstvenimi ustanovami, MO Ptuj, policijsko postajo, domom upokojencev, OZ RK. Kot šola skrbimo, da promocijo zdravja vključimo v vse vidike vsakdanjega življenja, v pravila, klimo, medsebojne odnose, organizacijo interesnih dejavnosti, sodelovanje s starši.

Poenotenost programov za zdrave šole po vsej Sloveniji pomeni, da so vse zdrave šole deležne istih zdravstveno promocijskih vsebin.

V tem šolskem letu bo rdeča nit  še vedno prepletanje in nadgradnja treh vsebin: DUŠEVNO ZDRAVJE, ZDRAVA  PREHRANA in GIBANJE. 

Plan dela za šolsko leto 2018/2019:

 • skrb za zobe za učence od 1. do 4. razreda,
 • različne aktivnosti ob tednu otroka,
 • projekt Medgeneracijsko povezovanje,
 • prostovoljstvo učencev,
 • akcije skupnosti učencev in mladih članov RK,
 • razredne ure na temo DUŠEVNO ZDRAVJE, ZDRAVA PREHRANA in GIBANJE,
 • prometna varnost,
 • projekt Skupaj = varno,
 • načrtovanje zdrave prehrane v šoli,
 • kultura prehranjevanja,
 • delavnice na temo zdravja,
 • sodelovanje s šolo zdravja,
 • dejavnosti ob dnevu šole,
 • dejavnosti za psiho-fizično zdravje učiteljev,
 • akcija Zlati sonček in Krpan,
 • izvajanje mediacije,
 • projekt Korak k sončku,
 • projekt Osem korakov odličnosti,
 • projekt Promocija zdravja v šolskem okolju,
 • osnove Prve pomoči,
 • 7. april, dan zdravja – razredne ure,
 • 22. april, DAN ZEMLJE,
 • prostovoljska okoljska akcija – čiščenje okolice šole in zbiranje starega papirja,
 • prireditev za najuspešnejše učence,
 • sodelovanje s šolo iz  Burghausna in Pančeva,
 • raziskovalne naloge na temo o zdravju,
 • pedagoška akcija Zveze delovnih invalidov Slovenije.
Skip to content