Karierna orientacija

KAM IN KAKO: https://www.kaminkako.si/

Možnosti šolanja v Sloveniji – Razpis za šol. leto 2023/2024 

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole v šol. letu 2024/25, za sprejem učencev v dijaške domove in rokovnik nacionalnega preverjanja znanja.

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE

Program izvajajo in koordinirajo šolski svetovalni delavci; na matični šoli za učence 6. do 8. razreda Zlatko Jaušovec, za učence 9. razreda Darija Erbus. Za učence na podružnici Nina Horvat. Program se izvaja za učence in starše z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne ter karierne poti. V lanskem šolskem letu smo k obstoječemu programu dodali delavnice in dni dejavnosti za učence 6. in 7. razredov.

Pri karierni orientaciji sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje pri anketiranju učencev,  s srednjimi šolami na Ptuju (Šolski center Ptuj in Gimnazija Ptuj), v Mariboru in drugod.

Pri učencih 6. in 7. razreda bomo začeli sistematično razvijati kompetence načrtovanja in vodenja kariere oz. učenje karierne pismenosti in preudarno sprejemanje odločitev o lastnem izobraževanju in usposabljanju. Učenci si bodo nastavili mape Moj poklicni portfilo, v katere bodo vlagali svoje izdelke. Prepoznavali bodo lastne potrebe, osebnostne lastnosti, interese, želje, vrednote in stališča, ki so lastni samo njim samim: spoznavali bodo sebe skozi prizmo poklicnih interesov, spoznavali svoje osebnostne lastnosti, kakšne imajo cilje doma in v šoli, zamislili si bodo sebe v prihodnosti (Čarobna krogla), »Recept o meni,« kar potrebujem, kako si pomagajo doseči zastavljene cilje.

Za starše 8. in 9. razreda bomo izvedli dve predavanji oz. delavnici o vlogi staršev pri kariernem razvoju otrok in o izbiri karierne poti. Za učence bomo izpeljali skupinska svetovanja v času razrednih ur. Vsakemu devetošolcu bo ponujen vsaj en individualni svetovalni razgovor.

Načrt karierne orientacije za šol. leto 2023/24:

 • delavnice, pogovori in druge oblike dela z učenci od 6. do 8. razreda – celo šolsko leto,
 • oktober 2023: dan dejavnosti za učence 9. razredov – predstavitev šestih srednjih šol iz Maribora, Ruš in Rogaške Slatine,
 • od septembra do decembra 2023: ogledi poklicev na delovnih mestih za učence 8. in 9. razredov,
 • oktober 2023: predstavitev rokovnika o vpisu v srednje šole, delavnice o vpisu v srednje šole za učence 9. razreda, izpolnjevanje elektronske ankete Zavoda za zaposlovanje; razgovori z učenci o karierni poti, o srednjih šolah in poklicih,
 • oktober 2023–januar 2024: predstavitev poklicev na razrednih urah,
 • december 2023: timski posveti z razredniki 9. razredov,
 • od decembra 2023 do vpisa v srednje šole: poglobljeni individualni in skupinski razgovori z učenci in s starši,
 • februar 2024: predavanje za starše učencev 9. razreda o postopku vpisa v srednje šole,
 • februar 2024: napotitev učencev na informativna dneva,
 • marec 2024: skupinsko izpolnjevanje prijav za srednje šole,
 • april 2024: dodatni razgovori z učenci, ki se želijo vpisati v srednje šole, v katere je prijavljenih preveč učencev ali če se želijo prepisati na drugo srednjo šolo,
 • marec 2024: delavnice za učence in starše 8. razredov z naslovom Izbira karierne poti (po oddelkih),
 • marec in maj 2024: tehniški in naravoslovni dan za učence 8. razredov na temo karierna orientacija,
 • april 2024: izpolnjevanje testa Kam in kako za učence 8. razredov,
 • do junija 2024: svetovanje in pomoč učencem, ki bodo imeli omejitev vpisa in pri prenosu prijav.

Pomembne povezave:

Srednje šole:

Skip to content