Karierna orientacija

KAM IN KAKO: https://www.kaminkako.si/

Možnosti šolanja v Sloveniji – Razpis za šol. leto 2021/2022

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole v šol. letu 2022/23, za sprejem učencev v dijaške domove in rokovnik nacionalnega preverjanja znanja.

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE

Program izvajajo in koordinirajo šolski svetovalni delavci. Na matični šoli za učence 8. in 9. razreda Darija Erbus, za učence 6. in 7. razreda Nataša Pogorevc Tarkuš; na podružnici Zlatko Jaušovec. Program se izvaja za učence in starše z namenom pomagati učencem pri izbiri in uresničevanju izobraževalne ter karierne poti. V letošnjem šolskem letu bomo k obstoječemu programu dodali delavnice in dni dejavnosti za učence 6. in 7. razredov. Če bo potrebno, bomo aktivnosti prilagodili in jih izvajali na prilagojen način – virtualno, preko različnih pisnih in elektronskih gradiv oziroma Google učilnic.

Pri karierni orientaciji sodelujemo z Zavodom za zaposlovanje pri anketiranju učencev,  s srednjimi šolami na Ptuju (Šolski center Ptuj in Gimnazija Ptuj), v Mariboru in drugod.

Pri učencih 6. in 7. razreda bomo začeli sistematično razvijati kompetence načrtovanja in vodenja kariere oz. učenje karierne pismenosti in preudarno sprejemanje odločitev o lastnem izobraževanju in usposabljanju. Učenci si bodo nastavili mape Moj poklicni portfilo, v katere bodo vlagali svoje izdelke. Prepoznavali bodo lastne potrebe, osebnostne lastnosti, interese, želje, vrednote in stališča, ki so lastni samo njim samim: spoznavali bodo sebe skozi prizmo poklicnih interesov, spoznavali svoje osebnostne lastnosti, kakšne imajo cilje doma in v šoli, zamislili si bodo sebe v prihodnosti (Čarobna krogla), »Recept o meni,« kar potrebujem, kako si pomagajo doseči zastavljene cilje.

Za starše 8. in 9. razreda bomo izvedli dve predavanji oz. delavnici o vlogi staršev pri kariernem razvoju otrok in o izbiri karierne poti. Za učence bomo izpeljali skupinska svetovanja v času razrednih ur. Vsakemu devetošolcu bo ponujen vsaj en individualni svetovalni razgovor ali mu bo nudena druga oblika, ki bo na voljo.

Načrt karierne orientacije za šol. leto 2022/23:

 • delavnice, pogovori in druge oblike dela z učenci od 7. – 9. razreda – celo šolsko leto,
 • 19. in 26. oktober 2022 – dan dejavnosti za učence 9. razredov – predstavitev šestih srednjih šol iz Maribor, Ruš in Rogaške Slatine,
 • od septembra do decembra 2022 – ogledi poklicev na delovnih mestih (če bo izvedljivo),
 • oktober 2022 – predstavitev rokovnika o vpisu v srednje šole, delavnice o vpisu v srednje šole za učence 9. razreda, izpolnjevanje elektronske ankete Zavoda za zaposlovanje; razgovori z učenci o karierni poti, o srednjih šolah in poklicih,
 • oktober 2022 – januar 2023 – predstavitev poklicev na razrednih urah,
 • december 2022 – timski posveti z razredniki 9. razredov,
 • od decembra 2022 do vpisa v srednje šole – poglobljeni individualni in skupinski razgovori z učenci in starši,
 • februar 2023 – predavanje za starše učencev 9. razreda o postopku vpisa v srednje šole,
 • februar 2023 – napotitev učencev na informativna dneva,
 • marec 2023 – skupinsko izpolnjevanje prijav za srednje šole,
 • april 2023 – dodatni razgovori z učenci, ki se želijo vpisati v srednje šole, v katere je prijavljenih preveč učencev ali če se želijo prepisati na drugo srednjo šolo,
 • marec 2023 – delavnice za učence in starše 8. razredov z naslovom Izbira karierne poti(po oddelkih),
 • marec in maj 2023 – tehniški in naravoslovni dan za učence 8. razredov na temo karierna orientacija,
 • april 2023 – izpolnjevanje testa Kam in kako za učence 8. razredov,
 • do junija 2023 – svetovanje in pomoč učencem, ki bodo imeli omejitev vpisa in pri prenosu prijav.

Pomembne povezave:

 

Skip to content