Svetovalna služba

Svetovalna služba

Zaposleni v šolski svetovalni službi na matični šoli so: Darija Erbus, Zlatko Jaušovec in Nataša Pogorevc Tarkuš, na podružnici Grajeni pa Nina Horvat. Svetovalni delavci sodelujejo z učenci, starši in učitelji na področju učnih, čustvenih ali vzgojnih težav. Pri tem sodelujejo z zunanjimi institucijam: Ars Vitae za učno pomoč, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje, URI Soča Ljubljana, Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Centrom za sluh in govor Maribor, Zdravstvenim domom Ptuj in drugimi institucijami.

Svetovalna služba vodi in koordinira postopek za odkrivanje nadarjenih učencev. Več o postopku je zapisno pod rubriko Svetovalna služba – Delo z nadarjenimi učenci.

Posebno področje dela je tudi karierna orientacija za učence od 6. do 9. razreda, ki je prav tako opisana  posebej – Učenci – Karierna orientacija. V okviru karierne orientacije svetovalni delavci organizirajo različne aktivnosti za učence in starše: delavnice za učence od 6. do 9. razreda, dni dejavnosti in druge aktivnosti, ki so namenjene spoznavanju poklicev in srednjih šol, oglede poklicev na delovnih mestih, izpolnjevanje vprašalnika Kam in kako, izvajajo individualna in skupinska svetovanja za učence ter starše. Sodelujejo z zunanjimi institucijami, kot so Zavod za zaposlovanje, Karierno središče, Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj, srednje šole v Mariboru in drugod.

Svetovalni delavci sodelujejo pri reševanju konfliktov v medsebojnih odnosih med različnimi akterji vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirajo učno pomoč v šoli, ki jo izvajajo delavke preko javnih del in pomoč, ki jo izvajajo prostovoljci. Učenci in starši se lahko oglasijo v svetovalni službi, ko se želijo pogovoriti o svojih težavah.

Svetovalni delavci so dosegljivi preko telefona, elektronske pošte in osebno:

  • Darija Erbus, darija.erbus@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 77
  • Zlatko Jaušovec, zlatko.jausovec@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 78
  • Nataša Pogorevc Tarkuš, natasa.pogorevc-tarkus@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 06
  • Nina Horvat, nina.horvat@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 754 40 33.

Na matični šoli so dosegljivi:

Zlatko Jaušovec in Darija Erbus -vsak dan med 7:30 in 14:30, v času popoldanskih govorilnih ur in po dogovoru tudi izven tega časa.
Nataša Pogorevc Tarkuš je dosegljiva od ponedeljka do srede od 7.30 do 14. 30, v četrtek od 7.30 do 12.40 ure in v petek od 7.30 do 11.35 ure.

Na podružnici Grajena je svetovalna delavka Nina Horvat dosegljiva od 8. do 12. ure, ostalo po dogovoru.

Skip to content