Svetovalna služba

Na šoli so zaposleni trije svetovalni delavci: Darija Erbus, Zlatko Jaušovec in Nataša Pogorevc Tarkuš. Svetovalni delavci sodelujejo z učenci, starši in učitelji. Svetujejo ali pomagajo pri učnih, čustvenih ali vzgojnih težavah. Pri tem sodelujejo z zunanjimi institucijam: Ars Vitae za učno pomoč, Centrom za socialno delo Spodnje Podravje, URI Soča Ljubljana, Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Centrom za sluh in govor Maribor, Zdravstvenim domom Ptuj ter drugimi institucijami.

Svetovalna delavka Darija Erbus in Zlatko Jaušovec sodelujeta pri postopku za nadarjene učence in pomagata devetošolcem pri odločitvi o nadaljnjem šolanju. V okviru karierne orientacije vsi svetovalni delavci organizirajo aktivnosti za učence in starše: delavnice za učence od 6. do 9. razreda, dni dejavnosti, ki so namenjeni spoznavanju poklicev in srednjih šol, oglede poklicev na delovnih mestih, izpolnjevanje vprašalnika Kam in kako, izvajajo individualna in skupinska svetovanja za učence ter starše. Sodelujejo z zunanjimi institucijami, kot so Zavod za zaposlovanje, Karierno središče, Šolski center Ptuj, Gimnazija Ptuj, srednje šole v Mariboru in drugod.

Svetovalni delavci sodelujejo pri reševanju konfliktov v medsebojnih odnosih med različnimi akterji vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirajo učno pomoč v šoli ki jo izvajajo delavke preko javnih del in pomoč, ki jo izvajajo prostovoljci. Učenci in starši se lahko oglasijo v svetovalni službi, ko se želijo pogovoriti o svojih težavah.

Svetovalni delavci so dosegljivi preko telefona, elektronske pošte in osebno:

  • Darija Erbus, darija.erbus@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 77
  • Zlatko Jaušovec, zlatko.jausovec@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 78
  • Nataša Pogorevc Tarkuš, natasa.pogorevc-tarkus@os-ljudskivrtptuj.si, (02) 780 04 06

Na matični šoli so dosegljivi vsak dan med 7:30 in 14:30, v času popoldanskih govorilnih ur in po dogovoru tudi izven tega časa. Na podružnici Grajena je svetovalni delavec Zlatko Jaušovec vsak torek med 7:30 in 9:30 in vsak četrtek med 10. in 12. uro.

Več o svetovalni službi v rubriki “Starši/Svetovalna služba”.

Skip to content