Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo učencev Osnovne šole Ljudski vrt Ptuj poteka na šolski, regionalni in državni ravni kot oblika obšolskih in izvenšolskih dejavnosti. Med najpogostejše oblike raziskovalne dejavnosti učencev sodijo referati, seminarske naloge in projekti za potrebe pouka ter raziskovalne naloge z različnih področij za različne organizatorje. Z njimi učenci pod vodstvom učitelja mentorja širijo in poglabljajo formalno pridobljeno znanje, razvijajo učinkovite komunikacijske in analitične sposobnosti ter pridobivajo prve raziskovalne izkušnje. Tistim, ki se ne odzivajo na tradicionalne oblike pouka ali se ne identificirajo kot nadarjeni za znanost, pa so s sodelovalnim učenjem in z ustvarjanjem medosebnih odnosov po načelu win-win omogočeni samostojno pridobivanje znanja po sposobnostih in interesih, inkluzija ter motivacija za učenje in znanost kot vede razumskih argumentov o svetu.

Raziskovalne naloge

Kemija

Vsebnost klorofila v ekstraktih različnih topil

Težke kovine v zelenjavi

Karakterizacija aktivnih učinkovin v bučnem in lanenem semenu

Vpliv bazičnih živil na želodčno kislino

Težke kovine v zelenjavi

Je to res čebelji vosek

Naravna mila pri kemijskem krožku

 

Ekologija z varstvom okolja

Aktivirano biooglje – odlično za rastline, kaj pa za deževnike

 

Arhitektura, gradbeništvo in promet

Ali je kaj trden most

 

Zgodovina in etnologija

Hladna vojna

Napoleon Bonaparte

Jugoslovanski Maršal in politik Josip Broz Tito

2. svetovna vojna

Eksperimentalna arheologija v Rimskem kampu Poetovio in vpliv dejavnosti na neformalno izobraževanje

Jugoslovanski Maršal in politik Josip Broz Tito

Potovanje skozi vse sloje Rimljanov

Čira Čara Abrakadabra

Osamosvojitev Slovenije

 

Astronomija in fizika

Jedrska fuzija

 

Psihologija, pedagogika in sociologija

Kako obremenjeni so učenci OŠ Ljudski vrt v primerjavi s tujimi vrstniki

Kaj nam povedo risbe otrok

Jezen sem! Ali se najstniki znajo spoprijeti z jezo

Kakšen je svet v temi

Vpliv televizijskega oglaševanja na prehranjevalne navade otrok in mladostnikov

Smeh je pol zdravja

Mlečna in šolska kuhinja na Grajenski šoli

 

Turizem

Mi Rimljani

Žur s Cvetličniki

Skriti kotički Ptuja

Grozdek moj

Skip to content