Kontakt

Naslov

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj, Župančičeva ulica 10, 2250 Ptuj

Davčna številka

86058932

Spletna stran

https://www.os-ljudskivrtptuj.si

Elektronska pošta

info@os-ljudskivrtptuj.si

Tajništvo

Petra Kurnik (02) 780 04 70 petra.kurnik@os-ljudskivrtptuj.si
Sabina Masten (02) 780 04 00 sabina.masten@os-ljudskivrtptuj.si

Delovni čas: 7:00 – 15:00
Uradne ure: 7:30 – 10.30 in 11:00 – 14:00

Ravnateljica

Tatjana Vaupotič Zemljič (02) 780 04 72 tatjana.vaupotic@os-ljudskivrtptuj.si

Pomočnici ravnateljice

Karmen Mlakar (02) 780 04 75 karmen.mlakar@os-ljudskivrtptuj.si
Simona Lozinšek (02) 780 04 75 simona.lozinsek@os-ljudskivrtptuj.si

Šolska svetovalna služba

Darija Erbus (02) 780 04 77 darija.erbus@os-ljudskivrtptuj.si
Zlatko Jaušovec (02) 780 04 78 zlatko.jausovec@os-ljudskivrtptuj.si
Nataša Pogorevc Tarkuš (02) 780 04 06 natasa.pogorevc-tarkus@os-ljudskivrtptuj.si

Računovodstvo

Anita Ivaniševič (02) 780 04 76 anita.ivanisevic@os-ljudskivrtptuj.si

Delovni čas: 7:00 – 15:00
Uradne ure: 7:30 – 9:30 in 10:00 – 14:00

Šolska prehrana in položnice

Gordana Prešeren (02) 780 04 04 gordana.preseren@os-ljudskivrtptuj.si

Knjižnica

Edita Čelofiga (02) 780 04 79 edita.celofiga@os-ljudskivrtptuj.si

Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti

Blanka Kojc (02) 780 04 02 blanka.kojc@os-ljudskivrtptuj.si
admin@os-ljudskivrtptuj.si

Zbornica

(02) 780 04 74

Kuhinja

(02) 780 04 01

Telovadnica

(02) 780 04 03

Hišnik

(02) 780 04 73

Podružnica

Podružnica Grajena, Grajena 60, 2250 Ptuj

Spletna stran podružnice

https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si/

Elektronska pošta podružnice

info@os-ljudskivrtptuj.si

Vodja podružnice

Irena Pukšič (02) 754 40 33 irena.puksic@os-ljudskivrtptuj.si

Zbornica Grajena

(02) 754 40 30

Kuhinja Grajena

(02) 754 40 34

Knjižnica Grajena

(02) 754 40 35

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Primož OBREHT, univ. dipl. prav., Center za pravno pomoč, Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica, primoz@czpp.si, (08) 205 96 04

Ustanovitelj

Mestna občina Ptuj

Strokovni delavci in elektronski naslovi

Bedrač David david.bedrac@os-ljudskivrtptuj.si
Berden Susane susane.berden@os-ljudskivrtptuj.si
Bohinec Petra petra.bohinec@os-ljudskivrtptuj.si
Bombek Jerneja jerneja.bombek@os-ljudskivrtptuj.si
Bosnar K. Arlena arlena.bosnar-krajnc@os-ljudskivrtptuj.si
Braček Aleksandra aleksandra.bracek@os-ljudskivrtptuj.si
Breznik Romana romana.breznik@os-ljudskivrtptuj.si
Brumen Ajda ajda.brumen@os-ljudskivrtptuj.si
Cafuta Nina Urška ninaurska.cafuta@os-ljudskivrtptuj.si
Cartl Mateja mateja.cartl@os-ljudskivrtptuj.si
Čelofiga Edita edita.celofiga@os-ljudskivrtptuj.si
Čuš Valerija valerija.cus@os-ljudskivrtptuj.si
Erbus Darija darija.erbus@os-ljudskivrtptuj.si
Gračnar Filip filip.gracnar@os-ljudskivrtptuj.si
Hajnal Simona simona.hajnal@os-ljudskivrtptuj.si
Hazdovac Vesna vesna.hazdovac@os-ljudskivrtptuj.si
Hazimali Simona simona.hazimali@os-ljudskivrtptuj.si
Holc Sandra sandra.holc@os-ljudskivrtptuj.si
Horvat Branka branka.horvat@os-ljudskivrtptuj.si
Ivančič Igor igor.ivancic@os-ljudskivrtptuj.si
Jaušovec Zlatko zlatko.jausovec@os-ljudskivrtptuj.si
Kalinič Nataša natasa.kalinic@os-ljudskivrtptuj.si
Kelner Mateja mateja.kelner@os-ljudskivrtptuj.si
Kmetec Edita edita.kmetec@os-ljudskivrtptuj.si
Kojc Blanka blanka.kojc@os-ljudskivrtptuj.si
Kolarič Petra petra.kolaric@os-ljudskivrtptuj.si
Kolednik Gordana gordana.kolednik@os-ljudskivrtptuj.si
Kontrec Sandra sandra.kontrec@os-ljudskivrtptuj.si
Kosi Petra petra.kosi@os-ljudskivrtptuj.si
Koštomaj Brigita brigita.kostomaj@os-ljudskivrtptuj.si
Kovačič Anica anica.kovacic@os-ljudskivrtptuj.si
Kovačič Ivan ivan.kovacic@os-ljudskivrtptuj.si
Kozel Jožica jozica.kozel@os-ljudskivrtptuj.si
Krajnc Milena milena.krajnc@os-ljudskivrtptuj.si
Kukovec Mihaela mihaela.kukovec@os-ljudskivrtptuj.si
Lozinšek Simona simona.lozinsek@os-ljudskivrtptuj.si
Majcen Vanja vanja.majcen@os-ljudskivrtptuj.si
Matjašič Andreja andreja.matjasic@os-ljudskivrtptuj.si
Menoni Maja maja.menoni@os-ljudskivrtptuj.si
Miteva Nataša natasa.miteva@os-ljudskivrtptuj.si
Mlakar Elka elka.mlakar@os-ljudskivrtptuj.si
Mlakar Karmen karmen.mlakar@os-ljudskivrtptuj.si
Mohorič Mojca mojca.mohoric@os-ljudskivrtptuj.si
Mohorko Tomaž tomaz.mohorko@os-ljudskivrtptuj.si
Nedeljko Tanja tanja.nedeljko@os-ljudskivrtptuj.si
Orlač Saša sasa.orlac@os-ljudskivrtptuj.si
Perič Tanja tanja.peric@os-ljudskivrtptuj.si
Pešaković Mateja mateja.pesakovic@os-ljudskivrtptuj.si
Petek Lara lara.petek@os-ljudskivrtptuj.si
Petek Miran miran.petek@os-ljudskivrtptuj.si
Petek Pelcl Jasmina jasmina.petek@os-ljudskivrtptuj.si
Pogorevc Tarkuš Nataša natasa.pogorevc-tarkus@os-ljudskivrtptuj.si
Polner Darja darja.polner@os-ljudskivrtptuj.si
Por Marjeta marjeta.por@os-ljudskivrtptuj.si
Prejac Martina martina.prejac@os-ljudskivrtptuj.si
Prša Mateja mateja.prsa@os-ljudskivrtptuj.si
Pučko Sonja sonja.pucko@os-ljudskivrtptuj.si
Pukšič Irena irena.puksic@os-ljudskivrtptuj.si
Pukšič Romana romana.puksic@os-ljudskivrtptuj.si
Pulko Karmen karmen.pulko@os-ljudskivrtptuj.si
Repič Jožica jozica.repic@os-ljudskivrtptuj.si
Rugani Tanja tanja.rugani@os-ljudskivrtptuj.si
Selinšek Aljaž aljaz.selinsek@os-ljudskivrtptuj.si
Slana Tamara tamara.slana@os-ljudskivrtptuj.si
Smiljan Maja maja.smiljan@os-ljudskivrtptuj.si
Šimac Milan milan.simac@os-ljudskivrtptuj.si
Šmigoc Tatjana tatjana.smigoc@os-ljudskivrtptuj.si
Šnuderl Novak Tajka tajka.snuderl-novak@os-ljudskivrtptuj.si
Šošter Lidija lidija.soster@os-ljudskivrtptuj.si
Šprah Tatjana tatjana.sprah@os-ljudskivrtptuj.si
Švagan Majda majda.svagan@os-ljudskivrtptuj.si
Terbuc Mima mima.terbuc@os-ljudskivrtptuj.si
Turk Muratović Petra petra.turk-muratovic@os-ljudskivrtptuj.si
Vek Irena irena.vek@os-ljudskivrtptuj.si
Vučinič Vlasta vlasta.vucinic@os-ljudskivrtptuj.si
Vujnovič Petra petra.vujnovic@os-ljudskivrtptuj.si
Završnik Tamara tamara.zavrsnik@os-ljudskivrtptuj.si
Žel Jasmina jasmina.zel@os-ljudskivrtptuj.si
Žižek Luka luka.zizek@os-ljudskivrtptuj.si
Skip to content