Predmetnik

Tedensko število ur za posamezni razred 9-letne OŠ
Predmet
oznaka
1. razred2. razred3. razred4. razred5. razred
slovenščina
slj
6
7
7
5
5
matematika
mat
4
4
5
5
4
tuji jezik – angleščina
tja
/
/
/
2
3
likovna umetnost
lum
2
2
2
2
2
glasbena umetnost
gum
2
2
2
1,5
1,5
družba
dru
/
/
/
2
3
spoznavanje okolja
spo
3
3
3
/
/
naravoslovje in tehnika
nit
/
/
/
3
3
gospodinjstvo
gos
/
/
/
/
1
šport
špo
3
3
3
3
3
oddelčna skupnost
/
/
/
/
0,5
0,5
dodatni in dopolnilni pouk
dod/dop
1
1
1
1
1
kulturni dnevi
/
4
4
4
3
3
naravoslovni dnevi
/
3
3
3
3
3
tehniški dnevi
/
3
3
3
4
4
športni dnevi
/
5
5
5
5
5
število predmetov
/
6
6
6
8
9
tedensko ur pouka
/
20
21
22
24
26
število tednov pouka
/
35
35
35
35
35

 

Tedensko število ur za posamezni razred 9-letne OŠ
Predmet
oznaka
6. razred7. razred8. razred9. razred
slovenščina
slj
5
4
3,5
4,5
matematika
mat
4
4
4
4
tuji jezik – angleščina/nemščina
tja/tjn
4
4
3
3
likovna umetnost
lum
1
1
1
1
glasbena umetnost
gum
1
1
1
1
geografija
geo
1
2
1,5
2
zgodovina
zgo
1
2
2
2
državljanska vzgoja in etika
die
/
1
1
/
fizika
fiz
/
/
2
2
kemija
kem
/
/
2
2
biologija
bio
/
/
1,5
2
naravoslovje
nar
2
3
/
/
tehnika in tehnologija
tit
2
1
1
/
gospodinjstvo
gos
1,5
/
/
/
šport
špo
3
2
2
2
izbirni predmet 1
/
/
2/1
2/1
2/1
izbirni predmet 2
/
/
1
1
1
izbirni predmet 3
/
/
0/1
0/1
0/1
oddelčna skupnost
/
0,5
0,5
0,5
0,5
dodatni in dopolnilni pouk
dod/dop
1
1
1
1
kulturni dnevi
/
3
3
3
3
naravoslovni dnevi
/
3
3
3
3
tehniški dnevi
/
4
4
4
4
športni dnevi
/
5
5
5
5
število predmetov
/
11
14
16
14
tedensko ur pouka
/
26
29,5
30
30
število tednov pouka
/
35
35
35
32

 

Skip to content