Učbeniški sklad

Učbeniški sklad je bil v skladu z ZOFVI in s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen za vse razrede osnovne šole z namenom, da se učencem zagotovi učbenike in učna gradiva, ki jih bodo potrebovali pri pouku. Na osnovi kataloga potrjenih učbenikov se učitelji odločijo za učbenike, ki jih bodo učenci potrebovali v prihodnjem šolskem letu. Odločitev o izbiri vseh učnih gradiv je v njihovi avtonomiji. Starši oz. učenci se sami odločijo, ali bodo učbenike kupili ali pa si jih bodo brezplačno izposodili v šoli.

Vse učbenike si lahko vsi učenci šole brezplačno izposodijo v šoli. Učbenike si izposodijo v šolski knjižnici v zadnjih dneh pouka oz. v prvih dneh novega šolskega leta. Učbenike za izbirne predmete si učenci od 7. do 9. razreda izposodijo v prvih dneh novega šolskega leta. V kolikor si kdo ne želi izposoditi učbenikov v učbeniškem skladu, o tem obvesti skrbnici učbeniškega sklada (matična šola – Edita Čelofiga, podružnična šola – Jelica Primožič).

Ob izteku šolskega leta morajo učenci vrniti učbenik / komplet izposojenih učbenikov v šolsko knjižnico. Če bo kakšen učbenik uničen ali pa ga učenci ne bodo vrnili, boste starši morali zanj v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. Znesek bo obračunan na položnici, ki jo boste starši prejeli julija oziroma oktobra.

Učbenike morate starši obvezno zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike učenci nalepijo nalepke z imenom in priimkom.

Vse delovne zvezke, šolske potrebščine in ostala gradiva za učence od 4. do 9. razreda kupite starši. Učenci 1., 2. in 3. razreda bodo brezplačno prejeli komplet delovnih zvezkov / učnih gradiv (predvidoma prvi dan pouka). Starši kupite samo šolske potrebščine.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 2023/2024

Ponudniki učnih gradiv

Nakup delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki jih učenci potrebujejo, je prepuščen izbiri staršev. Lahko izberete izmed ponudb, ki so jih za vas pripravile različne založbe (povezave so dodane spodaj), ali pa se odločite za nakup kjerkoli drugje. Za morebitne napake in spremembe cen v ponudbah založb ne odgovarjamo.

Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 02 780 04 79.

BUKVICA

KOPIJA-NOVA

PRINTINK

MLADINSKA KNJIGA

DZS

Skip to content