Varno in spodbudno učno okolje

V letošnjem šolskem letu smo se vključili v triletni projekt Varno in spodbudno učno okolje, ki ga vodi Zavod za šolstvo OE Maribor.

Članice tima na šoli: Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica, Darija Erbus, Irena Pukšič, Simona Hajnal, Nataša Kalinić, Tamara Završnik, Simona Hazimali, Brigita Koštomaj.

Cilj projekta je izdelati strategijo šole na področju vzgojnih in odnosnih izzivov. Projekt traja tri leta.

Izobraževanje bo potekalo v treh modulih:

 1. modul: Odnosna kompetenca:
 • ugotavljanje in krepitev dobre klime in počutja,
 • strategije vodenja razreda za dobro vključenost,
 • izboljševanje odnosov oz. odnosne kompetence.

 

 1. modul: Čustvene in socialne veščine (empatija, samouravnavanje …):
 • krepitev povezanosti, empatije in solidarnosti,
 • krepitev socialnih in čustvenih veščin,
 • izboljšanje komunikacije.

 

 1. modul: Ravnanje v primeru nezaželenega vedenja in nasilja (izbirni moduli):
 • podpiranje otrok v stiskah,
 • ranljive skupine,
 • delo s starši,
 • skrb za lastno dobrobit.
Skip to content