Odsotnost od pouka

IZOSTANEK UČENCA

Vsak izostanek svojega otroka morajo starši opravičiti v roku 5 delovnih dni po prihodu učenca v šolo. Izostanek do 5 delovnih dni opravičijo starši, daljšega pa zdravnik.

Primer opravičila

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST (DO 5 DNI)

Učenec lahko izostane od pouka, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek vnaprej napovejo, vendar ne več kot 5 dni v šolskem letu.

Koriščenje prostih dni so starši dolžni najaviti najmanj 3 dni pred izostankom.

Napovedano odsotnost do 3 dni lahko dovoli razrednik, napovedano odsotnost nad 3 dni pa mora odobriti ravnateljica.

 

 Vloga za odsotnost od pouka do 3 dni  (razrednik)

Vloga za odsotnost od pouka do 5 dni  (ravnateljica) ­­­

 

NAPOVEDANA ODSOTNOST (NAD 5 DNI)

Ravnateljica lahko na željo staršev iz opravičljivih razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka.

 

Vloga za odsotnost od pouka (nad 5 dni)

 

Skip to content