Vizija šole in vrednote

Vizija šole

Gradimo kvalitetno delo z dobrimi in s sproščenimi medsebojnimi odnosi ter z zagotavljanjem varnosti vseh udeležencev, s kvalitetnim poukom in odmevnimi rezultati na različnih področjih.

Vrednote

  • Spoštovanje
  • Strpnost
  • Znanje

Our vision

We are building quality work with good relations and ensuring the safety of all participants with quality lessons and great results in various fields.

Our Values

  • Respect
  • Tolerance
  • Knowledge

Skip to content