Šolski ekovrt

V šolskem letu smo v okviru krožka prevzeli šolski mini vrt, ki je bil zanemarjen. Vrt smo uredili, očistili, dodali zemljo ter posejali in posadili prezimne rastline.

Kot šola smo v šolskem letu 2016/17 prijavljeni v projekt ŠOLSKI VRT v Shemi šolskega sadja in zelenjave.

Vključili pa smo se tudi v dejavnosti projekta EAThink 2016/17.

MEDNARODNI PROJEKT EATHINK – JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO

Partner v SI: Inštitut za trajnostni razvoj, s programom Šolski ekovrtovi,

Ljubljana, Trubarjeva 50

Septembra 2016 se je naša šola priključila dejavnostim projekta Eathink 2015, kjer je osnovni pomen na angažiranju mladih pri vzpostavitvi in delu v šolskih eko vrtovih in skozi te dejavnosti priti do vedenja o trajnostnih prehranskih sistemih.

To je evropski projekt, namenjen osnovnim in srednjim šolam. Cilj je okrepiti kritično razumevanje in aktivno delovanje mladij in učiteljev glede globalnih izzivov (revščina, podnebne spremembe, migracije).

Dejavnosti, ki jih izvajamo na šoli:

  • šolski ekovrt, aktivno delo učencev na njem, vzgoja rastlin od semena do semena,
  • spletno novinarstvo,
  • obisk ekološke kmetije,
  • uporaba didaktičnih iger (aplikacije).

Mentorica: Jožica Repič

Skip to content