1950 let Ptuja

Na OŠ Ljudski vrt Ptuj smo ob 1950-letnici Ptuja pripravili celoletni projekt, v katerega so vključeni vsi učenci in  učitelji šole.

CILJI projekta so:

 • Učencem približati bogato kulturno dediščino, sredi katere živimo
 • Privzgojiti jim pravilno vrednotenje okolja, v katerem živimo
 • Razviti jim podjetniško miselnost– prepoznavanje zgodovine Ptuja kot možnost povečevanja zaposljivosti v Ptuju – ideje o trajnostnem razvoju turizma na Ptuju
 • Vključiti neformalne oblike dela in učenja
 • Skozi projektne dejavnosti razvijati družbene kompetence

Vsebina:

Glede na to, da leta 2019 obeležujemo 1950-letnico omembe Poetovione v pisnih virih, smo dejavnosti na OŠ Ljudski vrt Ptuj zasnovali tako, da bomo skozi kurikulum v vseh razredih od 1. – 9. počastili častitljivo obletnico staroste slovenskih mest.

Ptuj je mesto, ki ima edino na Slovenskem kontinuiteto poseljenosti od antičnega mesta Poetovia v srednjeveški Pettau.

Stari civilni del rimskega Poetovia je segal na območje, kjer stoji danes naša šola. V sodelovanju s PMPO bomo pripravili razstavo nekaterih izkopanin iz obdobja Rimljanov.

Na ruševinah antične Petovione se je razvila zgodnje urbana naselbina civitas Petouia, ki velja za eno najstarejših mest na Slovenskem, zato smo za prireditev ob dnevu šole izbrali ta del zgodovine Ptuja. V sodelovanju z društvom Cesarsko-kraljevi Ptuj in gospo Marijo Hernja Masten bomo prikazali semanji dan v cvetočem srednjeveškem Ptuju.

Dan šole: 15. 3. 2019 ob 17.00 uri

Naslov osrednje prireditve ob dnevu šole: Vstopimo v srednjeveški Ptuj skozi Pivska mestna vrata

Ostale dejavnosti za učence in skupaj z učenci:

 • Različne delavnice za učence
 • Predavanja o zgodovini Ptuja
 • Ples in glasba srednjega veka
 • Kulinarika v srednjem veku
 • Izdelava rekvizitov na dnevih dejavnosti
 • Razstava arheoloških najdb na ozemlju šole
 • Vodeni ogled srednjeveškega Ptuja
 • Izdelava zloženke in biltena o celoletnih dejavnostih

Nekatere dejavnosti že tečejo, intenzivno se bodo odvijale februarja in vrh dosegle z zaključno prireditvijo ob dnevu šole.

Učenci 5. razreda so z vodnico Marijo Hernja Masten spoznavali srednjeveški Ptuj.

Učenci 8. razreda so pod mentorstvom gospoda Žižka imeli več arheoloških delavnic, pripravili bodo tudi časovni trak zgodovine Ptuja.

Učenci 1.,2.,3.,4.,5. in 7. razreda so spremljali predstavitev življenja v srednjeveškem Ptuju, ki ga je izvedla ga. Marija Hernja Masten.

Vodja projekta: Jožica Repič
Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content