Spletna anketa o integraciji JPP v MO Ptuj

Spoštovani,

v Mestni občini Ptuj pripravljamo projekt integracije javnega potniškega prometa na celostnem območju Mestne občine Ptuj. Integracija zajema prevoz občanov na javnih linijah, pogodbenih šolskih prevozih in mestnem prometu. Eden od ciljev trajnostne mobilnosti je zagotavljanje učinkovite in enakopravne dostopnosti za vse, hkrati pa spodbujanje k potovalnim navadam, ki ne obremenjujejo okolja, pri čemer je poudarek na omejevanju osebnega motornega prometa in porabe energije.

Zato bi želeli, da na vaših šolskih spletnih straneh, na vidnem mestu, objavite povezavo do spletne ankete ter pri razrednih urah pozovete učence, dijake in njihove starše, da jo izpolnijo. S tem bi nam pomagali zajeti in zagotoviti reprezentativen vzorec in mnenje o JPP prebivalcev Mestne občine Ptuj katerega potrebujemo za uspešno integracijo in dostopnost do prevozov vsem občanom, ki ga potrebujejo.

Spletna anketa je odprta od 20. novembra do 20. decembra 2020.

Povezava na spletno anketo:

https://www.1ka.si/a/309201

Anketa bo objavljena tudi na spletni strani in Facebook strani Mestne občine Ptuj. Prav tako bo objavljena tudi v fizični obliki v glasilu Ptujčan, ki izide jutri, 20. 11. 2020.

Hvala za vašo pomoč.

MO Ptuj

Skip to content