Označevanje snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, v obratih javne prehrane

V skladu z okrožnico ministrstva za kmetijstvo in okolje, bo tudi naša šola oblikovala jedilnike skladno z navodili označevanja. Jedilnik bo objavljen elektronsko (na spletni strani šole) in v pisni obliki (v šolski jedilnici).

Glede na novo uredbo, morajo biti snovi ali proizvodi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (alergena snov) jasno označeni med sestavinami na seznamu sestavin. Alergena snov se med sestavinami označi z vrsto pisave, ki se jasno razlikuje od preostalega seznama snovi. Celotna objava…

Petra Zafošnik

Skip to content