Obvestilo o vpisu otrok v 1. razred osnovnih šol na območju Mestne občine Ptuj

OBVESTILO O VPISU OTROK V PRVI RAZRED OSNOVNIH ŠOL NA OBMOČJU MESTNE OBČINE PTUJ ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015

Šolske novince bomo vpisovali na sedežu šol:

  • V ponedeljek,   10. 2. 2014 od 8. – 14. ure.
  • V torek,       11. 2. 2014 od 8. – 14. ure.
  • V sreda,       12. 2. 2014 od 13. – 17. ure (vpis tudi na podružnici Grajena).

Vpis je obvezen za otroke, ki bodo v letu 2014 dopolnili šest let (rojeni leta 2008).

Na podlagi Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Breg (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/09) in Sklepa o določitvi gravitacijskega območja OŠ Ljudski vrt, OŠ Mladika in OŠ Olge Meglič znotraj skupnega šolskega okoliša (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 15/06 in 13/09), otroke vpišete v šolo v šolskem okolišu, kjer je njegovo bivališče.

Skip to content