Varno ravnanje v prometu

Spoštovani starši,

iz Javne agencije RS za varnost prometa smo vse slovenske šole pozvane, da v okviru naših dejavnosti in z obveščanjem staršev pripomoremo k varni vožnji otrok.

Vsi si želimo, da učenci varno prispejo v šolo in iz šole. Tisti, ki hodijo peš, tisti, ki prihajajo s kolesi, tisti, ki jih pripeljete starši in tisti, ki prihajajo s šolskimi avtobusi. Učence moramo skupaj vzgajati, da bodo odgovorni udeleženci v prometu v različnih vlogah. Pri tem ne smemo pozabiti, da smo tako starši kot učitelji njihov vzgled.

Učimo jih upoštevanja prometnih predpisov, varne hoje po pločniku ali ob strani ceste, varne vožnje s kolesi ob uporabi čelad, pripenjanju z varnostnimi pasovi v osebnih vozilih in na avtobusih. Učimo jih, da na avtobusnih postajališčih čakajo na postajah in ne tekajo na cesto in učimo jih, da na avtobusih sedijo na sedežih v času premikanja avtobusa.

Če bomo pri tem uspešni, tega ne bomo vedeli. Če pa bomo neuspešni, bomo to izvedeli na boleč način.

Zato ste povabljeni, da se potrudimo skupaj. Mi v šoli bomo na temo varne vožnje spregovorili na razrednih urah, prosimo pa vas, starše, da o tem spregovorite tudi doma.

 

Prijazen pozdrav,

                                                              Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

 

Skip to content