Spremenjena šolska pot učencev OŠ Ljudski vrt v času rekonstrukcije 5.prekomorske (2. etapa)

Zaradi rekonstrukcije 5. prekomorske (2. etapa) učenci iz Arbajterjeve ulice, Ul. 25. maja ter 5. prekomorske ne hodijo v šolo ter iz nje po 5. prekomorske – od križišča s Kraigherjevo do Župančičeve -, ampak po Peršonovi ulici ter desno v Kraigherjevo ulico (enosmerni del ulice) ter mimo igrišč v parku Ljudski vrt do šole ali po Hercegovi ulici ter mimo parka do šole (v Hercegovi ulici ni pločnika, a je umirjen promet saj je namenjena le stanovalcem te ulice). 

Tehnična komisija za urejanje prometa imenovana s strani SPVCP

Skip to content