Internetne prevare in neresnice

LETOŠNJA TEMA: INTERNETNE PREVARE IN NERESNICE

Naša šola, OŠ Ljudski vrt Ptuj, s podružnično šolo Grajena, se je tudi letos priključila preventivnemu programu SAFE.SI pri aktivnostih v okviru meseca varne rabe interneta »Dan varne rabe interneta 2022.«

Letošnja tema je posvečena temi spletnih prevar, zavajanj in neresničnih vsebin na spletu, ki imajo negativne vplive na mlade uporabnike interneta.

Internet je okolje, kjer lahko kdorkoli objavi skoraj karkoli. Vsebine pa niso vedno preverjene in verodostojne, včasih je za njimi skrit komercialni interes ali celo nedobronamerni motiv. Tako so mladi izpostavljeni zavajajočim vsebinam,
neresničnim informacijam, prevaram in škodljivim izzivom. Vse to pa ima lahko vpliv tako na duševno kot fizično zdravje, predstave o življenju in samopodobo mladostnikov.

Ozaveščanje mladih in učenje kritičnega presojanja spletnih vsebin sta izredno pomembna. Mlade želimo opolnomočiti z znanjem in drugimi orodji, s pomočjo katerih bodo lahko presojali, ali neki videni vsebini lahko zaupajo ali ne, pa naj gre za video na Youtube, članek na spletni strani ali objavo vplivneža na družabnem omrežju.

V mesecu februarju bodo tako potekale v okviru razrednih ur aktivnosti na izbrano letošnjo temo, pripravili pa bomo tudi spletno anketo za učence in njihove starše.

Skip to content