Sprememba šolskih poti

OBNOVA ULICE 5. PREKOMORSKE ULICE

Zaradi splošne prometne varnosti v času izvedbe del se uredi začasna popolna zapora na Ulici 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Volkmerjevi cesti. Zapora se izvede v dveh fazah. V prvi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do priključka pred parkiriščem Spar, v času od 24. 5. do 15. 7. 2021. V tej fazi bo obvoz potekal po Peršonovi ulici in Volkmerjevi cesti na Ulico 5. prekomorske. V drugi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od priključka na parkirišče Spar do novega križišča na Volkmerjevi cesti, v času od 15. 7. do 30. 9. 2021. Obvoz bo potekal po Volkmerjevi cesti in Kraigherjevi ulici na Ulico 5. prekomorske. Učenci se ne smejo nahajati na področju gradbenih del, zato se šolska pot spremeni – poslužujejo se poti po Ul. 25 maja, Arbaiterjevi ulici, Volkmerjevi ulici, ter Peršonovi oz. Kraigherjevi ulici. Vse navedene ulice predstavljajo varne šolske poti.

OBNOVA CESTE PREČNA POT
Pričelo se je z obnovo ceste Prečna pot z odcepom Krajnc.
Dela bodo obsegala zamenjavo vodovodnega omrežja in hišnih priključkov z obnovo druge komunalne infrastrukture (telekom, kabelskih in elektro vodov), zamenjavo asfaltnega vozišča in ureditev odvodnjavanja.

ZAPORA CESTE:
Zaradi splošne prometne varnosti v času izvajanja del se uredi začasna popolna zapora ulice Prečna pot, na lokaciji med Prečna pot pri h. št. 1 in Prečna pot pri h. št. 18. Zapora se izvede v dveh fazah.
1. FAZA
V prvi fazi se bodo izvajala dela v treh etapah. Stanovalcem na območju popolne zapore bo izvajalec občasno omogočil dostop. Promet bo urejen izmenično dvosmerno.
Etapa 1 : Zapora ceste Prečna pot med h. št. 12 in h. št. 18.
Etapa 2: Zapora ceste Prečna pot med h. št. 3 in h. št. 12.
Etapa 3: Zapora ceste Prečna pot od Slovenskogoriške ceste do Prečna pot pri h. št. 2.
2. FAZA
V drugi fazi se izvajajo dela na območju Prečne poti – odcep Krajnc. Zapora ceste se izvede na odcepu pri h. št. 9.

Luka Žižek

Skip to content