Skupaj naredimo več za varnost otrok v cestnem prometu

Vodstvo osnovne šole Ljudski vrt je Mestno občino Ptuj v mesecu maju 2021 obvestilo, da mnogi starši in drugi vozniki, ki vozijo učence v šolo, množično ustavljajo z vozili ob in na Župančičevi ulici pred zgradbo šole, s tem pa ovirajo in ogrožajo druge udeležence v cestnem prometu, tudi učence, ki jih vozijo v šolo.

Dne 27. 5. 2021 smo med 7. uro in 8.15 opravili opazovanje odvijanja prometa,. V tem času je bilo ugotovljeno, da je kar 106 voznikov in voznic ustavilo z vozili na neprometnih površinah na zahodni strani pred glavnim vhodom šole, čeprav bi morali zapeljati na parkirišči na severni in južni strani, kjer bi učenci izstopili in varno nadaljevali pot do šole.

Ko sta bili neprometni površini ob Župančičevi ulici zasedeni, so posamezniki ustavljali na vozni površini in ovirali pretočnost prometa. Prav tako ovirajo pretočnost prometa vozniki, ko se vključujejo v promet s teh površin z vzvratno vožnjo ali pri obračanju na vozišču.

Ugotovili smo tudi, da posamezne voznice, ki pripeljejo v šolo učence prvega razreda (rumene rutice) in ustavijo na površini na desni strani, gledano v smeri križišča Župančičeve ulice in Ulice 5. Prekomorske, ne vodijo učencev na prehod za pešce, ki je oddaljen manj kot 10 metrov. Učence prvega razreda bi morali vozniki ali spremljevalci s parkirišč voditi do vhoda – avle na južni strani zgradbe šole in jih v avli predati informatorju, ki je zadolžen za sprejem.

Starši ali drugi spremljevalci, ki učence vodijo preko ulice izven prehodov za pešce, ravnajo nasprotno s tem, kar jih v šolah in vrtcih učijo mentorji prometne vzgoje. S takim ravnanjem popolnoma razvrednotijo delo mentorjev.

V tem času, kljub epidemiji korona virusa v enotah vrtca Ptuj v »mehurčkih« poteka izobraževanje otrok v starosti  4 – 6  let na temo varna udeležba pešcev v prometu, v osnovnih šolah pa priprave in opravljanje kolesarskega izpita, ki ga opravljajo učenci 5. razreda.

Izobraževanje v vrtcih izvajajo članice skupine »Prometna vila«. V lutkovni igrici vseskozi sodelujejo otroci in odgovarjajo na vprašanje akterk. Ugotovili smo, da otroci dobro poznajo pravila, ki jih morajo upoštevati pešci v prometu.

Vemo, da mentorji prometne vzgoje v šolah in vrtcih delajo zelo dobro, določeni starši in drugi vozniki pa s takim ravnanjem to razvrednotijo. Prosimo vas, da dosledno spoštujete prometna pravila in da ste svojim otrokom za zgled.

Dne 31. 5. 2021 smo ponovno preverjali stanje odvijanja prometa, ko sta promet nadzirali redarki Medobčinskega redarstva. V času njune prisotnosti je bilo zaznanih le manjše število kršitev. Sprašujemo se ali udeleženci v prometu spoštujejo prometna pravila le zaradi redarjev in policistov? V kolikor se stanje ne bo izboljšalo, bodo pristojni zoper kršitelje začeli dosledno izvajati represivne ukrepe (globe).

Spoštovani, skupaj naredimo več za varnost udeležencev v cestnem prometu, še posebej za varnost otrok!

Predsednik SPVCP MO Ptuj

Franc Kozel, univ. dipl. pravnik

Skip to content