Zbiranje odpadnega časopisnega papirja in kartonsko embalaže

Spoštovani učenci in starši.

V šoli že več let zbiramo odpadni časopisni papir in kartonsko embalažo. Namen le tega ni samo zbiranje denarnih sredstev, temveč tudi skrb za ohranjanje dreves in ozaveščanje o pomembnosti ustreznega ravnanja z odpadki.

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Za lažjo predstavo, kako pomembna so drevesa, vam posredujemo nekaj dejstev.

Recikliranje približno 1 tone papirja prihrani 17 odraslih dreves, 7000 litrov vode, 2,3 m3 prostora na odlagališču, 320 l nafte in 4.100 kWh električne energije, kar predstavlja dovolj energije za pogon povprečnega ameriškega doma za šest mesecev. (https://sl.wikipedia.org/wiki/Predelava_papirja)

Od januarja 2020 bo zbiranje odpadnega papirja potekalo v okviru Ekošole. Večje količine papirja boste lahko starši pripeljali v šolo vsak prvi torek v mesecu pred in  v času govorilnih ur (od 16. ure do 17. ure), kjer bomo papir stehtali. Papir lahko stehtate tudi sami doma in težo sporočite učiteljicama Mateji Pešakovič in Mateji Prša po e-pošti: mateja.pesakovic@os-ljudskivrtptuj.si in mateja.prsa@os-ljudskivrtptuj.si.

Denarna sredstva, ki jih bomo pridobili z zbiranjem starega papirja, bomo namenili Šolskemu skladu.

»Najtežji« razred pa bo ob koncu šolskega leta nagrajen.

Koordinatorici EKOŠOLE:

Mateja Pešakovič in Mateja Prša

Skip to content