Seznami potrebščin 2020/2021

Vse delovne zvezke, delovne učbenike in ostala gradiva kupite starši (razen staršev učencev, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1., 2. in 3. razred (nakup teh gradiv financira MIZŠ, starši kupite zgolj šolske potrebščine)).

 Vse učbenike si lahko vsi učenci šole brezplačno izposodijo v šoli.

 Posamezne učbenike, učbeniške komplete in komplete delovnih zvezkov si bodo učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1., 2., 3., 4. in 5. razred izposodili prvi teden v septembru. Učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali  6., 7., 8. in 9. razred si bodo učbeniške komplete izposodili v času od 16. 6. do 23. 6. 2020, oziroma prvi teden v septembru.

 Učenci morajo predhodno vrniti vse izposojene učbenike. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. Znesek bo obračunan na položnici, ki jo boste starši prejeli julija.

 Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. Učbenike morate starši obvezno zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike učenci nalepijo nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli.

 Učbenike za izbirne predmete si bodo učenci od 7. do 9. razreda izposodili prvi teden v septembru.

Seznam učbenikov in delovnih zvezkov 2020/2021

Ponudniki šolskih potrebščin

V kolikor želite, lahko delovne zvezke in ostale šolske potrebščine kupite preko spleta pri Kopija nova ali v knjigarnah DZS, Mladinska knjiga, Office&More in Bukvica.

Edita Čelofiga,

knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Skip to content