Podpora pri izvedbi študije Življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa

Spoštovani,

 epidemija novega koronavirusa je radikalno in z neverjetno hitrostjo spremenila življenja otrok. Ti so sicer skupina prebivalstva, ki je v povprečju manj od drugih starostnih skupin izpostavljena bolezni COVID-19, kar pa še ne pomeni, da zaradi ukrepov za zajezitev epidemije niso postali bolj ranljivi. Podatkov o tem, kako so doživljali epidemijo in ukrepe za njeno zajezitev ni veliko, še posebej ne takih, ki bi jih pridobili neposredno od otrok samih. Prav takšni podatki nas najbolj zanimajo. Menimo namreč, da bomo raziskovalci in raziskovalke le tako lahko resnično stopili v otroški svet, spoznali strahove otrok in njihov pogled na epidemijo ter posledično predlagali oblikovalcem javnih politik otrokom bolj prijazne ukrepe različnih javnih politik (izobraževalne, zdravstvene, družinske, socialne).

Na Inštitutu RS za socialno varstvo v ta namen opravljamo študijo ŽIVLJENJE OTROK V ČASU EPIDEMIJE NOVEGA KORONAVIRUSA. Naročnik študije je Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, podpira jo tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje. Del študije je tudi spletni vprašalnik o življenju otrok v času epidemije novega koronavirusa, ki smo ga poslali vsem osnovnim in srednjim šolam v Sloveniji. Teme, ki jih vprašalnik vključuje, so:

  1. blaginja otrok med epidemijo na naslednjih področjih (duševno zdravje, izobraževanje, revščina, uporaba IKT tehnologije, prosti čas, družinski in vrstniški odnosi, življenjski slog itd.),
  2. informiranost otrok o epidemiji,
  3. odnos otrok do ukrepov države.

Vprašalnik je anonimen, namenjen je učencem in učenkam na vaši šoli (in morebitnih podružničnih šolah). Da bodo rezultati kar najbolj veljavni, si želimo doseči kar največ otrok, pri tem pa potrebujemo vašo pomoč. Ob tem se zavedamo, da vam in vašim učencem in učenkam sodelovanje v naši študiji v že tako polnem urniku predstavlja dodatno obveznost. Zato si izpolnjevanje vprašalnika zamišljamo kot sestavni del učnega procesa – učenci in učenke dobijo možnost, da odgovornim institucijam sporočijo svoje mnenje – šolski sistem in vsi njegovi deležniki pa neposredno povratne informacije, ki jih bodo oblikovalci javnih politik in politični odločevalci lahko uporabili pri snovanju novih ukrepih ob morebitnem drugem valu epidemije novega koronavirusa.

POVEZAVA NA ANKETO: https://irssv.1ka.si/covid

VEČ O ANKETI IN ZAUPNOSTI PODATKOV: https://www.irssv.si/upload2/Infopack%20o%20anketi.pdf

Skip to content