Obvestila ob začetku šolskega leta 2020/2021

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.

Pred vrati je začetek novega šolskega leta. Res je, da ga bomo začeli drugače, z nekaterimi omejitvami, pa vendar je dobra novica ta, da se bomo v šoli lahko srečali vsi učenci in vsi zaposleni.

Dovolite, da vas zato seznanim z najpomembnejšimi informacijami, ki jim bo potrebno slediti pri našem delu.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo in NIJZ so skupaj pripravili štiri modele, ki so mogoči v tem šolskem letu:

  • MODEL A pomeni, da so v šoli vsi učenci, brez omejitev.
  • MODEL B pomeni, da so v šoli vsi učenci, vendar veljajo določene omejitve.
  • MODEL C pomeni, da so v šoli učenci od 1. do 3. razreda, če ima šola možnost, tudi učenci 4. in 5. razreda, učenci od 6. do 9. razreda se šolajo na daljavo.
  • MODEL D pomeni, da se vsi učenci šolajo na daljavo.

O tem, kateri model bo v uporabi, odloča pristojno ministrstvo skupaj z NIJZ.

Predvidoma bomo začeli z delom po modelu B. To pomeni, da pridejo v šolo vsi učenci od 1. do 9. razreda. In to nas zelo veseli.

V tem šolskem letu ni naša skrb samo kvalitetno pedagoško delo, temveč tudi skrb, da vsi ostanemo zdravi in da ne bo potrebno zapirati posameznih oddelkov ali cele šole. Zato pa potrebujemo pomoč in odgovorno sodelovanje tako učencev kot staršev. Vljudno naprošam vse sodelujoče, da upoštevate navodila, ki smo jih pripravili na osnovi navodil NIJZ za varno delo v šoli.

Avtobusni prevoz v šolo:

Prosimo, da za avtobusni prevoz prijavite res samo tiste učence, ki bodo v resnici prevoz uporabljali. Na avtobusih je obvezno razkuževanje rok in MASKA za vse učence. Brez maske vstop na avtobus ni mogoč.

Vstopanje v šolo:

Učenci od 1. do 3. razreda na matični šoli bodo pričenjali s poukom ob 8.05 na matični šoli (na podružnici ob 8.00). Učenci od 4. do 9. razreda bodo pričenjali z rednim poukom ob 8.15 na matični šoli (ob 8.10 na podružnici). Za vstopanje v šolo (največ 10 minut pred začetkom pouka) bodo uporabljali enega od vhodov v šolo, s čimer jih bomo seznanili razredniki prvi šolski dan. Ob vstopu v prostore šole, na hodnikih in WC so OBVEZNE MASKE za učence od 7. do 9. razreda. Brez maske vstop v šolo ni mogoč ne za učence in ne za delavce ali napovedane obiskovalce. Učenci se preobujejo  (ne čakajo v avli, ampak odidejo v učilnice) v avli in ob upoštevanju varne razdalje odidejo do učilnic. Obutev pustijo pred učilnicami. Oblačila dajo na svoj stol. Ob vstopu v učilnico si umijejo roke.

Čas pouka:

Glavnina pouka bo potekala v matičnih učilnicah. Učenci imajo stalni sedežni red. Pri pouku mask ne nosijo. Malicajo v učilnici in med odmori ne zapuščajo učilnic. Učitelji so v učilnicah prisotni tudi v času odmora. Pred malico razkužijo mize, malico deli učitelj. Za nekaj predmetov bomo izvajali pouk v specializiranih učilnicah, pred vsako novo skupino v učilnico bo prostor razkužen. Učitelji bodo poskrbeli za pogosto zračenje prostorov. Kolikor bo mogoče, bodo izvajali pouk na prostem. Šport bomo čim več izvajali na prostem, zato prosimo, da se učenci že doma primerno obujejo in opremijo. Izvajali ga bomo tudi v telovadnici ob izbiri ustreznih vsebin. Izbirni predmeti bodo potekali po načrtu. Jutranje varstvo in delo v oddelku podaljšanega bivanja se bo normalno izvajalo.

Kosilo:

Učenci bodo kosilo imeli v jedilnici po točno določenem urniku, saj je kosil veliko in moramo zagotoviti varnost v jedilnici. Žal ne bodo imeli za kosilo časa več kot 15 minut, če želimo zagotoviti obrok vsem prijavljenim. V jedilnici bodo bliže skupaj sedeli učenci istega oddelka.

Sodelovanje s starši:

Starši ne vstopate v šolo, razen po predhodnem dogovoru in ob nujnih primerih. Komunikacija med učitelji in starši poteka preko telefona, e-pošte ali videokonference.

Skupnega roditeljskega sestanka ne bo.

Če in kolikor bo mogoče, bodo razredniki (vsaj na razredni stopnji) izpeljali roditeljske sestanke na prostem do 15. septembra, sicer pa preko videokonference ali e-pošte.

Svet  staršev matične in podružnične šole bomo v zadnjem tednu septembra izvedli v živo ob upoštevanju varnostnih ukrepov.

Šolo v naravi (5. razred) in naravoslovni tabor (4. razred) bomo, pod strogimi ukrepi, s katerimi bomo zagotavljali varno okolje, izpeljali (razen, če bi se situacija v naslednjem tednu poslabšala). Načrtujemo tudi izvedbo ekskurzije za 9. razred.

Učencem od 7. do 9. razreda bomo s pomočjo donatorjev in nakupom iz lastnih sredstev nabavili po dve pralni maski, učencem vozačem iz nižjih razredov pa eno. V naslednjem mesecu se bodo naše učiteljice lotile šivanja mask za vse učence (vsak oddelek dobi svojo barvo mask). Mogoče se bo našla tudi kakšna mama, ki bo pri tem želela pomagati. Če bi uporabljali maske za enkratno uporabo, bi jih dnevno potrebovali več kot 500, na tedenski ravni skoraj 3000, kar pomeni tudi vsaj toliko evrov. Tega denarja nimamo, hkrati pa bi to tudi pomenilo velike dnevne količine nevarnih odpadkov. Zato vse starše prosimo, da nam pri tem pomagate. Priskrbite še vi vašemu otroku kakšno masko in potem poskrbite, da bodo v šolo lahko prišli vsak dan s čisto masko.

Na naši spletni strani bomo objavili še spremenjen hišni red v skladu s posebno situacijo in prosim, da ga skupaj upoštevamo.

Prošnja vsem staršem:

Prosimo vas, da v šolo pošiljate samo ZDRAVE OTROKE.

Poskrbite, da bodo imeli vsak dan čiste maske vsi, ki jih potrebujejo (vozači in učenci od 7. do 9. razreda).

Pogovarjajte se doma o odgovornem vedenju, ki je v teh razmerah nujno potrebno.

Sproti spremljajte informacije, ki jih bomo objavljali na naši spletni strani ali vam jih bodo pošiljali razredniki po dogovorjenih komunikacijskih kanalih, saj se bo verjetno situacija med šolskim letom tudi spreminjala in bomo primorani hitro odreagirati.

Prepričana sem, da se vsi zavedamo, kako pomembno je, da se vsi vedemo odgovorno in da sodelujemo, saj se bomo le tako izognili zapiranju šol.

Vsem nam želim zdravo, uspešno šolsko leto, v katerega vstopimo pogumno in odgovorno.

                                     Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

PRVI ŠOLSKI DAN

Matična šola:

  • 2. in 3. razred ob 8.10 v atriju z vodometom,
  • 4. in 5. razred ob 8.10 na igrišču za šolo,
  • 6. in 7. razred ob 8.20 v atriju z vodometom,
  • 8. in 9. razred ob 8.20 na igrišču za šolo.
  • 1. razredi:1. C – 9.00, 1. B – 10.00, 1. A – 11.00

Podružnica:

  • Od 2. do 9. razreda na igrišču pred šolo ob 8.10, 1.G ob 9.00.

Vsi učenci bodo v šoli dobili malico, kosila prvi dan ne bo. S poukom zaključimo ob 11.30. Šolski avtobusi vozijo. Učenci potrebujejo beležko in pisalo.

Učenci prvega razreda bodo prejeli pisno vabilo na srečanje prvi šolski dan, kamor bodo povabljeni skupaj s starši. Srečanje bo trajalo približno 1 uro.

Skip to content