EKOŠOLA

V vseh letih delovanja v projektu Ekošola kot način življenja smo naredili veliko na okoljskem ozaveščanju tako učencev kot staršev. Tudi v tem letu bomo nadaljevali z aktivnim delom v okviru vodilnih tematskih sklopov.

V šolskem letu 2019/2020 bomo izvajali naslednje projekte:

  • Hrana ni za tjavendan (cilj je zmanjšati količino zavržene hrane),
  • Eko-paket (zbiranje kartonska embalaža za mleko in sokove, izdelovanje izdelkov iz KEMS ter seznanjanje učencev s postopkom recikliranja),
  • Mladi v svetu energije (navajati učence na varčevanje z energijo),
  • Šolska vrtilnica (skrbeti za urejenost šolskega vrta in učence seznanjati s postopki pridelave zelenjave in zelišč),
  • Ekokviz,
  • Likovni natečaji,
  • Odpadkom dajemo novo življenje,
  • Ekobranje,
  • Vem, zato odgovorno jem.

Še naprej bomo izvajali različne zbiralne akcije. Zbirali bomo star papir, plastične zamaške, igrače, živila, hrano za živali, odpadne tonerje in kartuše.

Pripravljali bomo razstave v eko kotičku, objavljali prispevke v šolskem glasilu in v lokalnih tiskanih medijih ter urejali šolsko eko spletno stran. Še naprej bomo preverjali ločevanje odpadkov po učilnicah, varčevali z vodo in energijo ter skrbeli za čisto okolico.

Tako kot pretekla  leta se bomo tudi v letošnjem letu trudili, da kot priznanje za svoje delo osvojimo EKOZASTAVO.

Mateja Prša, Mateja Pešakovič in Nada Sevšek

Skip to content