Seznami potrebščin 2019/2020

Vse delovne zvezke, delovne učbenike in ostala gradiva kupite starši (razen staršev učencev, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1. in 2. razred (nakup teh gradiv financira MIZŠ, starši kupite zgolj šolske potrebščine).

Vse učbenike si vsi učenci šole brezplačno izposodijo v šoli.

Posamezne učbenike, učbeniške komplete in komplete delovnih zvezkov za 1. razred za novo šolsko leto si bodo učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 1., 2., 3., 4. in 5. razred izposodili prvi teden v septembru. Učenci, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali  6., 7., 8. in 9. razred si bodo učbeniške komplete izposodili v času od 17. 6. do 21. 6. 2019, oziroma prvi teden v septembru.

Učenci morajo predhodno vrniti vse izposojene učbenike. Če bodo le-ti poškodovani, uničeni ali izgubljeni, bodo morali zanje v skladu z 10. členom Pravilnika o učbeniških skladih plačati odškodnino. Znesek bo obračunan na položnici, ki jo boste starši prejeli julija.

Učenci se v izposojene učbenike podpišejo, da se v primeru izgube učbenika ve, komu ta učbenik pripada. Učbenike morajo zaviti, priporočamo zavijanje v odstranljive ovitke ali v prozorno samolepilno folijo tako, da se učbeniki ne poškodujejo. Na vse učbenike nalepijo nalepke z imenom in priimkom. Ob koncu šolskega leta morajo učenci učbenike vrniti šoli.

Učbenike za izbirne predmete si bodo vsi učenci izposodili prvi teden v septembru.

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 2019 2020

Edita Čelofiga,

knjižničarka in skrbnica učbeniškega sklada

Skip to content