Dan šole – Vstopimo v srednjeveški Ptuj

Ker leta 2019 obeležujemo 1950-letnico prve omembe Poetovione v pisnih virih, smo  na OŠ Ljudski vrt Ptuj pripravili celoletni projekt z naslovom Spoznajmo srednjeveški Ptuj. Za obdobje srednjega veka smo se na naši šoli odločili zato, ker je Ptuj  mesto, ki ima edino na Slovenskem kontinuiteto poseljenosti od antičnega mesta Poetovia v srednjeveški Pettau.

Projekt smo kronali s prireditvijo ob dnevu šole z naslovom Vstopimo v srednjeveški Ptuj, za katero je scenarij napisala Jožica Repič, režirali sta Tatjana Vaupotič Zemljič in Jožica Repič. V projekt smo vključili tudi zunanjo sodelavko Marijo Hernja Masten.

Na prireditvi smo prikazali semanji dan v cvetočem srednjeveškem Ptuju. Igralci so nam prikazali, kakšen red je vladal na sejmu, kdo lahko prodaja na sejmu, kdo mora plačati mitnino, družbeno razslojenost prebivalstva, tudi otroške igre, srednjeveško glasbo, ples in zabavljače.

Glavni igralci na prireditvi so bili učenci in učenke 8. in 9. razreda, izvajalke srednjeveške glasbe so bile učenke 6., 7. in 8. razreda, zabavljači so bili iz 6. in 7. razreda, plesalke iz 5. razreda, otroški živ žav pa so uprizorili učenci in učenke 1. razreda.

Vsi učenci šole so na tehniškem dnevu izdelali izdelke, s katerimi smo zapolnili stojnice na prireditvi. Izdelke so si obiskovalci prireditve lahko ogledali in ob prostovoljnih prispevkih vzeli domov. Tako zbran denar se bo namensko porabil na predlog učencev šole.

Našo prireditev so s svojo udeležbo obogatili tudi člani Društva cesarsko kraljevi Ptuj, za kar se jim zahvaljujemo.

no images were found

Jožica Repič, fotografije Martin Ozmec

Skip to content