Ponovno smo postali KULTURNA ŠOLA

Ko smo se letošnjo pomlad posvetili praznovanju 60-letnice naše šole, smo sklenili, da se z obiljem kulturnih prireditev in najrazličnejših dosežkov učencev in učiteljev potegujemo za naslov Kulturna šola, najvišje priznanje Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti na področju kulture za osnovne šole. Tudi tokrat smo uspešno prestali kandidacijski postopek in prejeli naziv Kulturna šola za obdobje 2018–2023. Poleg naziva Kulturna šola smo prejeli še posebno priznanje za izredne dosežke na področju gledališke dejavnosti. Naziv, ki smo ga izjemno veseli in nanj tudi ponosni, je za našo šolo veliko priznanje, saj je rezultat večletnega dela na mnogih področjih kulturnega udejstvovanja. Je poplačilo otrokom, ki lahko svoje potenciale izkoristijo na številnih kulturnih področjih, zlasti na kulturnih prireditvah, odprtih za javnost, pri literarnem ustvarjanju, zborovskem petju, instrumentalni glasbi in likovni dejavnosti. Hkrati je tudi poplačilo mentorjem, ki so s svojim delom in odličnimi rezultati prispevali k pridobitvi tega naziva. Med številnimi mentorji velja posebna zahvala predvsem likovnima pedagoginjama Darji Polner in Tajki Šnuderl Novak za izjemno udejstvovanje na področju likovne dejavnosti. Pod njunim mentorstvom so učenci v preteklih treh šolskih letih osvojili kar 8 mednarodnih priznanj in 18 državnih, med drugim tudi častno priznanje na mednarodnem likovnem natečaju LIDICE 2014. Zahvala tudi učiteljema slovenščine Petri Uvera Hočevar in dr. Davidu Bedraču za udejstvovanje na področju literarne dejavnosti in šolskega tiska. Literarno glasilo Čar besede moje izide vsako leto že od leta 1995; Utrinki, informativno-literarno glasilo podružnice, pa izhaja v sedanji podobi od leta 2006. Zahvala prav tako učiteljici glasbene umetnosti Jerneji Bombek za udejstvovanje na področju glasbene dejavnosti, mentoricam gledališkega in lutkovnega krožka Tajki Šnuderl Novak, Simoni Hazimali in Karmen Pulko ter vsem mentorjem večjih kulturnih prireditev, odprtih za javnost, na katere smo še posebej ponosni.

Edita Čelofiga, koordinatorka projekta Kulturna šola 2018

Skip to content