Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje

Spoštovani učenci in starši!

Obveščamo vas, da se s tem šolskim letom zaključuje  projekt Zdrav življenjski slog,  zato se je naša šola  prijavila v nov poskus Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje.

Bili smo izbrani med  155 osnovnih šol, ki bodo  v naslednjih treh letih preizkušale nov koncept razširjenega programa osnovne šole.

Cilji poskusa:

  • ozaveščajo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • izgrajujejo razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavajo in se aktivno vključujejo v različne gibalne dejavnosti, razvijajo navade zdravega življenja,
  • ozaveščajo preprečevanje tveganega vedenja, preprečevanje nezgod in poškodb ter spoznavajo osnove prve pomoči, skrb za higieno, varno in zdravo spolnost, varno mobilnost,
  • oblikujejo pozitiven odnos do gibanja, hrane in prehranjevanja, okolja, samega sebe in drugih ter razvijajo pozitivna stališča, navade in načine ravnanja.

Področja poskusa:

  • gibanje,
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Vsi učenci bodo v ponedeljek, 18. 6. 2018, pri razrednih urah obveščeni o vsebinah, vključenih v poskus, da se bodo lahko informativno odločili, katere vsebine bodo v novem šolskem letu izbrali.

S spoštovanjem,

Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

Skip to content