Šolski prevozi v Mestni občini Ptuj – (sporočilo za javnost)

IZSEK IZ POSLANEGA SPOROČILA:

»Napovedano je bilo, da se bodo s 4. aprilom 2016 opustile določene ure odhodov in prihodov posameznih linij avtobusnih šolskih prevozov na vseh osnovnih šolah, saj kot ugotavljamo z ravnatelji, so ob določenih urah le-te neekonomične in premalo izkoriščene zaradi premajhnega števila vozačev. To se s 4. aprilom ne bo zgodilo, obstoječi vozni redi preostalih prevozov bodo veljali do konca šolskega leta 2015/2016 . Edina sprememba, ki se bo torej zgodila v tem času, je delna opustitev linije pri OŠ Mladika« – izgraditev podhoda.

 Za našo šolo torej nobenih sprememb: 3. vožnja ob 14.50 na liniji šola – Rogoznica – Podvinci – Kicar – Nova vas – Žabjak ostaja nespremenjena.

 Lep pozdrav,

ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content