Obvestilo za 30. 9. 2016

V petek, 30. 9. 2016,  bomo po programu Letnega delovnega načrta šole izvedli kulturni dan z naslovom Kulturna dediščina v rokah mladih. Učenci boste sodelovali v predvidenih aktivnostih v šoli in izven nje.

Jutranje varstvo, OPB in kosilo bodo potekali nemoteno.

Avtobusi bodo vozili po sledečem – spremenjenem voznem redu:

  1. V šolo bodo avtobusi vozili po običajnem voznem redu.
  2. Iz šole bodo vozili avtobusi:
  • na progi Podvinci, Kicar, Nova vas, Rogoznica, Žabjak:
    • 13.10
    • 13.30 – največji avtobus
    • vse ostale vožnje na tej progi ta dan odpadejo
  • 13.15  Mestni Vrh

Vse ostale vožnje (na vseh progah) ta dan odpadejo.

Lep pozdrav!

Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content