Obvestilo o omejitvah v zvezi s sprejemanjem daril

Spoštovani!

 Obveščamo vas, da smo učitelji dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03 in 56/15).

 Uredba podrobno določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril:
Učitelj ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti. Darila manjše vrednosti so darila, katerih tržna cena je od 20,86 € do 62,59 €, cenejša darila (do 20,86 €) so darila zanemarljive vrednosti, dražjih daril (nad 62,59 €) pa javni uslužbenec ne sme sprejeti. Za darila manjše vrednosti vodi šola seznam daril, v katerega se prejeta darila vpisujejo. Darilo večje vrednosti (torej več kot 62,59 €), pri katerem darovalec vztraja oziroma se prejemu darila ni mogoče izogniti, postane last zavoda oz. delodajalca. Od iste osebe javni delavec ne sme v enem letu prejeti več daril, ki v skupni vrednosti presegajo 125,18 €, tudi če gre za darila zanemarljive ali manjše vrednosti.

Zato predlagamo, da tako starši kot učenci ob koncu šolskega leta, pa tudi ob drugih priložnostih obdarovanja, upoštevajo omenjeno uredbo (spletna povezava je: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200358&stevilka=2934) in se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca.

 Za učitelje je največje darilo uspešnost učencev na vseh področjih, njihova motiviranost in zavzetost pri šolskem delu ter dobri medosebni odnosi, tako z učenci kot s starši.

 Vodstvo šole

Skip to content