Obvestilo staršem in skrbnikom

V želji, da vam olajšamo poslovanje s šolo in znižamo stroške provizij za plačilo položnic, vam od meseca septembra 2015 dalje omogočamo združevanje položnic.

V primeru, da našo šolo obiskujeta dva ali več otrok iz iste družine, lahko izstavimo eno položnico. Obračun šolskih storitev se naredi za vsakega učenca/ko posebej, iz katerega bo razvidno, katere storitve so mu/ji zaračunane, znesek pa se združi na eni položnici.

Izpolnjene in podpisane izjave lahko oddate razredniku oz. razredničarki ali pa prinesete v pisarno šolske prehrane.

Starši, ki boste vrnili izpolnjene in podpisane izjave o združevanju položnic do 1. v mesecu, boste prejeli združene položnice že za obračun šolskih storitev za mesec tekočega obračuna.

Pri izpolnjevanju izjave bodite pozorni tisti starši in skrbniki, ki imate odprte trajnike pri bankah, da boste navedli pravega plačnika.

Izjava – Združevanje_položnic

Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content