Obvestilo

Spoštovani starši, dragi učenci.

V prostorih šole želimo tudi v času izven pouka zagotoviti varno in sproščeno okolje, zato vas prosimo, da upoštevate naslednja pravila in dogovore:

  • V šolo prihajate učenci, če ste od šole oddaljeni manj kot 2 km in lahko uporabite varne prometne poti, peš in pravočasno, to pomeni, 10 minut pred začetkom šolske ure.
  • Učence, ki ste vključeni v jutranje varstvo, učiteljice pričakujejo v točno določenih učilnicah in se ne potikate po šoli. Garderobo odložite pred učilnico jutranjega varstva, torej je ne nosite v svoje učilnice oz. omarice.
  • Učenci, ki bi želeli zajtrkovati, lahko vzamete nastavljeno hrano in pijačo v učilnici jutranjega varstva in ne hodite sami v jedilnico.
  • Uvajalni mesec za učence prve triade je mimo, zato v sledenju cilja razvijanja samostojnosti starši pri tem sodelujete tudi tako, da se od otrok poslovite že v avli in jim omogočite napredovanje v skrbi za svoje stvari, preobuvanju, pozdravljanju in vključevanju v šolski dan.
  • Vsi učenci prve triade, ki niste vključeni v jutranje varstvo, počakate v avli prizidka do 8.05 in upoštevate pravila obnašanja ter navodila dežurne učiteljice.

V času šolanja predstavljajo odmori in čas pred ter po pouku možnost razvijanja različnih sposobnosti in navad (komunikacija, odgovornost za svojo in tujo lastnino, navezovanje prijateljskih odnosov, točnost, pozdravljanje…).

Zato je prav, da se tudi o času odmorov ter o pravilih obnašanja in možnih aktivnostih, ki jih učenci lahko izvajajo, z otroki doma pogovorite.

Hvala za sodelovanje.

Zapisala: Vanja Zebec Drevenšek

Ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content