SODELOVANJE MED LJUDSKIM VRTOM IN TINGWALLASKOLAN

SodelovanjeSvedska2014Mednarodno sodelovanje med švedsko šolo Tingwallaskolan in našo šolo Ljudski vrt se razvija že dvanajst let in v tem času so v izmenjavi sodelovali učitelji, učenci in starši, ki so skozi sporazumevanje, sobivanje, prilagajanje in opazovanje spoznavali značilnosti ljudi, naroda, jezika, kulture in se v pristnih življenjskih situacijah učili sprejemanja in strpnosti.

38 učencev naše šole je gostilo 27 švedskih učencev ter njihovih staršev, jim razkazalo zanimivosti Ptuja in okolice, jim približalo njihov vsakdan v šoli in doma ter nagradilo s pripravljenim kulturnim programom ob sprejemu in slovesu.

Učitelji iz Švedske so prisostvovali učnim uram naših učiteljev in z navdušenjem sprejemali naš stil dela, didaktične pristope, način komunikacije ter opremljenost šolskih prostorov. Starši učencev so se izkazali kot izjemni gostitelji in poskrbeli, da se slovenska kulinarika razširi še na daljni sever. Sklenjena nova prijateljstva in novi načrti ter ideje za nadaljnje sodelovanje bodo osnova obiska Švedske v naslednjem letu.

Darija Erbus, Mateja Kelner, Tatjana Vaupotič Zemljič, Petra Vujnovič, Vanja Zebec Drevenšek, foto: Jure Miklošič

Skip to content