Obvestilo za starše – 20.10.2014

Opažamo, da nekateri starši, ki pripeljete otroke v šolo, ustavljate in parkirate na neprimernih mestih pred šolo, na dovozu za interventna vozila, prehodu za pešce ali se na parkirišču nepravilno parkirani predolgo zadržujete. Vse to ustvarja nepotrebno gnečo in slabo voljo, še posebej je to moteče v zimskih razmerah. Predvsem pa ogroža varnost otrok in ostalih udeležencev.

Otroci se dnevno vključujejo v promet. Srečujejo se s prednostmi in hkrati tudi z nevarnostmi sodobnega prometa. Številne raziskave so pokazale, da otroci do desetega leta še ne znajo in ne zmorejo samostojno sodelovati v prometu. Zaradi majhnosti imajo drugačno perspektivo, torej tudi razmere na cesti ocenjujejo drugače. Pri hoji in teku niso dovolj spretni, ker se jim zaznavne sposobnosti šele razvijajo.

Ne smemo pozabiti, da:

nimajo tako širokega vidnega polja kot odrasli, zato kasneje opazijo vozila,

dobro slišijo, vendar ne znajo natančno oceniti, od kod vozilo prihaja,

ne znajo dobro presojati hitrosti vozil in ocenjevati razdalj,

ne razlikujejo dobro pojmov levo in desno,

ne zmorejo dolgotrajne koncentracije,

se njihova pozornost hitro preusmerja, zato jih lahko mimogrede kaj zmoti,

ne zmorejo posploševanj in uporabe splošnih pravil.

V izogib nesrečam in poškodbam razmišljajmo, da smo za prometno varnost dolžni skrbeti vsi:

starši z vzgojo, učenjem in lastnim zgledom,

šola, oziroma učitelji z vzgledom in prenosom znanj, razvijanjem veščin ter spodbujanjem k varnemu in odgovornemu ravnanju v prometu,

policisti z nadzorom.

Starši in učenci, ki jih starši pripeljete v šolo, morate biti seznanjeni o:

pripenjanju z varnostnim pasom,

upoštevanju predpisov in pravil pri izstopanju,

pravilnem parkiranju,

čim krajšem zadrževanju na parkirišču,

prepovedi parkiranja na dovoznih in intervencijskih poteh.

Vsak izmed nas lahko s svojim strpnim in preudarnim ravnanjem prispeva delež k večji varnosti otrok na cesti, pločnikih, parkiriščih, dvoriščih.

Lep pozdrav,                                                                                                                              ravnateljica: Tatjana Vaupotič Zemljič

Skip to content