Dopis svetu staršev in svetu zavoda

Osnovna šola Ljudski vrt
Župančičeva 10
2250 Ptuj

Datum: 20. 11. 2014

Spoštovani starši.

Na vas se obračam z informacijo o pritožbi enega izmed staršev in našim odgovorom.

Nekdo izmed staršev je poslal pismo na oddajo Preverjeno in na PeTV, na Zavod RS za šolstvo in mogoče še kam. V tem pismu se je ogorčeno pritožil nad tem, da si je njegov otrok moral iti po listek, da je lahko šel na kosilo in da je pri tem bil izpostavljen na ogled celi šoli in je zaradi tega doživel stres.

Ta isti starš po mojem vedenju ni poklical v šolo in se pozanimal, kaj je bilo, kar obžalujem. Bo pa v torek, 25. 11., objavljen prispevek v oddaji Preverjeno.

Dovolite mi, da pojasnim še naš del zgodbe. Vsi učenci, ki imajo kosilo, imajo kartončke, na katerega po treh tednih od preteka roka plačila dobijo žig (v začetku meseca novembra za mesec september). Če jim računovodkinja žiga ne more dati, jim napiše listek. Pri tem ne komentira, da položnica ni plačana. V pisarno šolske prehrane, kamor vstopajo učenci posamično in ki ni na ogled celi šoli, ker je za steno v prizidku, hodijo učenci iz različnih razlogov: pridejo po žig, pridejo odjavit ali prijavit obrok, pridejo po listek, ker so pozabili kartonček in pridejo po listek, če še nimajo žiga. Računovodkinja z njimi ne razpravlja, niti ne dežurni zaposleni pri kosilu. Učenci se ne obremenjujejo z drugimi učenci o tem, zakaj so prišli v pisarno. O tem je otroke spraševal tudi novinar in vsi so odgovorili, da niti ne vedo niti jih ne zanima, kdo ima plačano in kdo ne. Glede na to, da ima na matični šoli kosilo med 460 in 500 otrok dnevno, pač moramo imeti vzpostavljen sistem kontrole, kdo vstopa v jedilnico v času kosila. Če tega ne bi imeli, bi se dogajalo, da bi prihajali na kosilo tudi učenci, ki nimajo prijavljenega kosila in v tem primeru bi brez kosila ostali tisti, ki kosilo imajo prijavljeno. O drugačnem načinu reševanja tega problema smo se že pogovarjali tako na svetu staršev matične šole v preteklih letih in na pedagoških konferencah, vendar nismo prišli do ustreznejše rešitve. Ob vsem je potrebno poudariti še to, da niti en učenec ne ostane brez kosila, ker starši niso plačali in niti enemu učencu ni postavljeno vprašanje o plačilu. To urejamo preko opominov in odvetnika izključno s starši. V tem trenutku imamo za 7000€ neporavnanih računov na dolgi rok, kjer ne vemo, kako bomo izterjali dolg in skupaj za 28 000€ terjatev, kjer je valuta že potekla.

Spoštovani starši.

Živimo v zelo težkih časih, ko je nestrpnost med ljudmi na višku. Pogosto se dogaja, da mnogi obsojajo, preden preverijo dejstva.

V šoli se trudimo delati korektno, ni nam vseeno za stiske, s katerimi se spopadajo naše družine. Teh je na žalost vse več.Trudimo se skupaj s starši iskati rešitve. In vse, kar pričakujemo od vas staršev, je, da se tudi vi z nami pogovarjate odkrito, da vi nam predstavite svoje argumente in da nam dovolite, da mi vam predstavimo naše argumente. V takih primerih vedno uspemo najti rešitve, s katerimi smo lahko oboji zadovoljni.

S spoštovanjem,

                                                  Tatjana Vaupotič Zemljič, ravnateljica

Skip to content