Nov Zakon o šolski prehrani

1. 2. 2013 bodo začele veljati spremembe v zvezi s subvencijami za malice in kosila v šolah. Od tega datuma naprej bodo upravičeni do subvencije za malico tisti učenci, katerih povprečni mesečni dohodek ne presega 53 % neto povprečne plače v RS, do subvencije za kosilo pa tisti, katerih povprečni mesečni dohodek ne presega 18 % neto povprečne plače v RS.

 

Tisti učenci, ki doslej niso imeli priznane pravice za kosilo ali malico in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku, morajo pri Centru za socialno delo vložiti vlogo, najpozneje v dveh mesecih od 1. 2. 2013 dalje. Ostali starši bodo prejeli odločbe o tej pravici po pošti, izdane po uradni dolžnosti. Prav tako bodo osnovne šole od CSD prejele sezname upravičencev.

 

Če imate v zvezi s tem še kakšno vprašanje, prosimo pokličite svetovalno delavko Darijo Erbus (780 0470).
Darija Erbus, svetovalna delavka
Skip to content