02 780 04 70, fax: 02 780 04 71
 

Strokovni delavci/ke

Vodstvo šole in strokovni sodelavci/-ke

ime in priimek
funkcija
pogovorna ura
prostor
ravnateljica
/
/
pomočnica ravnateljice, geo
pisarna PR
pomočnica ravnateljice, gos
pisarna PR
vodja podružnice
zbornica GR
svetovalni delavec
/
/
svetovalna delavka
/
/
socialna pedagoginja
zbornica
pedagoginja
zbornica
specialna pedagoginja
zbornica GR
organizator informacijskih dejavnosti, rom, nra
/
kabinet 110
organizator informacijskih dej. – podružnica, nar, tit
 k_005 GR
laborantka, kem
zbornica
knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
/
/
tajnica
/
/
tajnica
/
/
računovodkinja
/
/
pomočnica računovodkinje
/
/
vodja kuhinje
/
/
vodja kuhinje – podružnica
/
/
vzgojiteljica, OPB
zbornica
vzgojiteljica, OPB
zbornica
vzgojiteljica, OPB
k_011, zbornica
učiteljica OPB
k_011, zbornica
učiteljica OPB
 k_011
učitelj OPB, dke
k_011, zbornica
učiteljica OPB
k_011
učiteljica OPB
k_011, zbornica
učiteljica OPB, dke
k_011, zbornica
učiteljica OPB
k_011, zbornica
učiteljica OPB
k_011

Razredničarke in razredniki

razred
ime in priimek
predmet
pogovorna ura
prostor
1. a
rp
zbornica
1. b
rp
zbornica
1. c
rp
zbornica
2. a
rp
zbornica
2. b
rp
zbornica
2. c
rp
zbornica
3. a
rp
zbornica
3. b
rp
zbornica
3. c
rp
zbornica
4. a
rp
zbornica
4. b
rp
zbornica
4. c
rp
zbornica
5. a
rp
zbornica
5. b
rp
zbornica
5. c
rp
zbornica
5. d
rp
zbornica
6. a
Majda Švagan  mat zbornica
6. b
 Jasmina Petek Pelcl  mat, ube zbornica
6. c
 Saša Orlač  mat, nra zbornica
7. a
špo, šzz, šsp, ple
kabinet ŠPO
7. b
špo, šsp, nšp
kabinet ŠPO
7. c
špo, šzz, šsp, išp
kabinet ŠPO
8. a
gum, opz, mpz
zbornica
8. b
tit, ogl, ogk, ele zbornica
8. c
dr. David Bedrač slj, ret zbornica
9. a
 Tamara Završnik slj, tja zbornica
9. b
Nataša Kalinič tja zbornica
9. c
 Jasmina Žel mat, fiz, slz zbornica

Učitelji/-ce predmetnega pouka

ime in priimek
predmet
pogovorna ura
prostor
tja
zbornica
tja
zbornica
tja
u_203 GR
špo, RaP
kabinet ŠPO
zgo, dke
 zbornica
mat, fiz
 zbornica GR
kem, nar, pok
k_109
kem, nar, gos, sph, nph
zbornica
tja, n1a
zbornica
lum, ls1, ls2, ls3
zbornica
geo, rdk, tvz
zbornica
slj
knjižnica GR
zgo, dke
zbornica GR
špo, šsp, šzz, išp
kabinet ŠPO
slj, ret
zbornica GR
gos, bio
kabinet prehrane
slj
zbornica
ni1, ni2, ni3
zbornica GR

 

800×600

četrtek

     11. 55 – 12.40

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE