027800470, prehrana: 027800404
 

Strokovni delavci/ke

Vodstvo šole in strokovni sodelavci/-ke

ime in priimek
funkcija
pogovorna ura
prostor
ravnateljica
/
/
pomočnica ravnateljice, geo
pomočnica ravnateljice, špo, nra
vodja podružnice
svetovalni delavec
svetovalna delavka
socialna pedagoginja
pedagoginja
specialna pedagoginja
organizator informacijskih dejavnosti, rom, nra
/
organizator informacijskih dej. – podružnica, nar, tit
laborantka
knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada
/
/
tajnica
/
/
tajnica
/
/
računovodkinja
/
/
pomočnica računovodkinje
/
/
vodja kuhinje
/
/
vodja kuhinje – podružnica
/
/
vzgojiteljica, OPB
vzgojiteljica, OPB
vzgojiteljica, OPB
učiteljica OPB
učiteljica OPB
učitelj OPB
učiteljica OPB
učiteljica OPB
učiteljica OPB
učiteljica OPB
Tamara Slana
učiteljica OPB, gos

Razredničarke in razredniki

razred
ime in priimek
predmet
pogovorna ura
prostor
1. a
rp
1. b
rp
1. c
rp
2. a
rp
2. b
rp
2. c
rp
3. a
rp
3. b
rp
3. c
rp
4. a
rp
4. b
rp
4. c
rp
5. a
rp
5. b
rp
5. c
rp
6. a
zgo, geo
6. b
Martina Prejac geo, rdk, tvz
6. c
Maja Smiljan kem, nar, mat
6. d
mag. Filip Gračnar tja
7. a
Majda Švagan
mat
7. b
mat
7. c
mat
8. a
mat, fiz, slz
8. b
špo, šsp, nšp
8. c
 Ivan Kovačič špo, šzz, šsp, išp
9. a
Jerneja Bombek gum, opz, mpz
9. b
Miran Petek tit, ogl, ogk, ele
9. c
dr. David Bedrač slj, ret

Učitelji/-ce predmetnega pouka

ime in priimek
predmet
pogovorna ura
prostor
slj
špo, RaP
tja
tja
tja
mat, fiz
kem, nar, gos, sph, nph
tja, n1a
lum, ls1, ls2, ls3
slj
zgo, dke
špo, šsp, šzz, išp
slj, ret
gos, bio
slj
slj, tja
ni1, ni2, ni3

 

800×600

četrtek

     11. 55 – 12.40

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

 
 
 
Dostopnost