(02) 780 04 70
 

Šolski avtobus

Avtobusni prevozi

Prihodi v šolo – izredni (zapora Kicar): Vozni red po modelu B v šolo

Odhodi iz šole – izredni (zapora Kicar): Vozni red po modelu B iz šole

 
 
 
Dostopnost