027800470, prehrana: 027800404
 

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – rokovnik

šolsko leto 2020/2021

6. in 9. razred

DATUM

NALOGA

ČAS

4. 5. 2021

NPZ – SLJ

8.30 – 9.30

6. 5. 2021

NPZ – MAT

8.30 – 9.30

10. 5. 2021

NPZ – TJA

8.30 – 9.30

1. – 3. 6. 2021

9.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

7. – 9. 6. 2021

6.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

 Informacije za učence in starše: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

 Karmen Mlakar, Simona Lozinšek

 
 
 
Dostopnost