02 780 04 70
 

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – rokovnik

šolsko leto 2017/ 2018

6. in 9. razred

DATUM

NALOGA

ČAS

4. 5. 2018

NPZ – SLJ

8.30 – 9.30

7. 5. 2018

NPZ – MAT

8.30 – 9.30

9. 5. 2018

NPZ – TJA / TIT

8.30 – 9.30

29. 5. – 31. 5. 2018

9.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

5. – 7. 6. 2018

6.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

 

 Karmen Mlakar, Vanja Zebec Drevenšek