02 780 04 70, fax: 02 780 04 71
 

NPZ

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA – rokovnik

šolsko leto 2018/2019

6. in 9. razred

DATUM

NALOGA

ČAS

7. 5. 2019

NPZ – SLJ

8.30 – 9.30

9. 5. 2019

NPZ – MAT

8.30 – 9.30

13. 5. 2019

NPZ – TJA / LUM

8.30 – 9.30

3. – 5. 6. 2019

9.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

6. – 10. 6. 2019

6.razred

Seznanitev učencev* in staršev** z dosežki učencev pri NPZ-ju in uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse

*v času pouka – prilagojen urnik

**splet / po najavi

 Informacije za učence in starše: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

 Karmen Mlakar, Vanja Zebec