Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Naravoslovni dan 6. razredov

V sredo, 25. 10. 2017, so imeli učenci 6. razreda na matični šoli naravoslovni dan. V treh delavnicah so spoznavali biološke, kemijske in fizikalne vsebine.

Biološka delavnica, pod mentorstvom učiteljice Andreje Matjašič, je učencem ponudila pogled v mikrosvet , kjer so s pomočjo mikroskopa opazovali celice in druge dele rastlin ter živali.

Fizikalna delavnica, pod mentorstvom učiteljice Blanke Kojc, je učencem dala možnost, da so s praktičnimi vajami in poskusi spoznali kaj je natega in zakaj se pretakajo tekočine navzdol ter pod katerimi pogoji tudi navzgor.

V kemijski delavnici, pod mentorstvom učiteljice Petre Zafošnik, so učenci izdelali učne karte na temo nevarne snovi in laboratorijski pribor.

Zapisala: Petra Zafošnik

Fotografije: Simona Lozinšek

 
 
 
 
 
 
 
 
Dostopnost