02 780 04 70, fax: 02 780 04 71
 

Karierna orientacija

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE
 

Načrt karierne orientacije za šol. leto 2018/19 je:

 • delavnice za učence od 7. – 9. razreda – celo šolsko leto,
 • september, oktober 2018 – izvedba predavanja o izbiri poklica in vpisu v srednje šole za učence 9. razreda, izpolnjevanje elektronske ankete, ki jo pripravi Zavod za zaposlovanje; razgovori z učenci o karierni poti, o srednjih šolah in poklicih,
 • oktober 2018 – januar 2019 – ogledi poklicev pri različnih delodajalcih v Ptuju in okolici (oglede skupaj organizirajo svetovalne delavke vseh ptujskih osnovnih šol),
 • od oktobra do novembra 2018 – predstavitev več kot 15 srednjih šol iz Ptuja, Maribora in Rogaške Slatine za učence 9. razreda (dan dejavnosti in razredne ure),
 • december 2018 – timski posveti z razredniki,
 • od decembra 2018 do vpisa v srednje šole – poglobljeni individualni in skupinski razgovori z učenci in starši,
 • februar 2019 – predavanje za starše učencev 9. razreda o postopku vpisa v srednje šole,
 • februar 2019 – napotitev učencev na informativna dneva,
 • marec 2019 – skupinsko izpolnjevanje prijav za srednje šole,
 • april 2019 – dodatni razgovori z učenci, ki imajo manj možnosti, da bodo sprejeti v izbrano srednjo šolo,
 • marec 2019 – delavnica in predavanje za učence in starše 8. razredov,
 • marec in april 2019 – ogled srednjih šol v Ptuju za učence 8. razredov (dan dejavnosti),
 • junij 2019 – svetovanje učencem, ki bodo imeli omejitev vpisa.

Pomembne povezave: