(02) 780 04 70
 

Govorilne ure

Govorilne ure bodo za starše vseh učencev na OŠ Ljudski vrt vsak prvi delovni torek v mesecu od 16.30 do 17.15,

za oddelke OPB-ja od 16.00 – 16.45 (kabinet 011).

Za starše učencev podružnice Grajena bodo govorilne ure vsak prvi delovni torek v mesecu od 16.30 do 17.15.

Razpored govorilnih ur z navedbo učilnic je izobešen na vidnem mestu v obeh avlah.

matična šola

podružnica Grajena

prvi torek v mesecu

prvi torek v mesecu

16.30

16.30

v šoli bodo učitelji

razredniki, učitelji slovenščine, matematike, fizike, kemije, biologije, tujih jezikov, naravoslovja, geografije, zgodovine, glasbene, likovne, športne vzgoje, tehnike in tehnologije, gospodinjstva, državljanske in domovinske vzgoje ter etike, pomočnici ravnateljice, šolska svetovalna služba in specialne pedagoginje

razredniki, učitelji ostalih predmetov

 

800×600

četrtek

     11. 55 – 12.40

Normal 0 21 false false false SL X-NONE X-NONE

 
 
 
Dostopnost