02 780 04 70, fax: 02 780 04 71
 

E-gradiva

Zaradi sprememb (in zahtev) v informacijski družbi, v kateri živimo, se spreminjata vloga učitelja in učenca v pedagoškem procesu. Računalnik postaja učno orodje, učni proces mora biti osredinjen na učenca, ki postaja subjekt lastnega učenja in prevzema odgovornost za svoje učenje. Ob spremenjeni vlogi učenca se tudi učitelj znajde v drugačni vlogi, postaja moderator, usmerjevalec, prezentator in motivator.

Vabimo vas, da se še sami lotite izdelave učnega gradiva in s tem obogatite našo in vašo zbirko.

Učno gradivo
področje
avtor spletni naslov
Obdelava podatkov
NIT / 5. razred

Jožica Repič
Matej Sužnik

http://www2.arnes.si/~osmblv1s/ou/obdelavapodatkov.htm
Ohmov zakon
FIZ / 9. razred
http://www2.arnes.si/~osmblv1s/ohm/ohmovzakon.htm
http://www2.arnes.si/~osmblv1s/mesec_e_gradiv/e_gradiva.htm