Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Pogum

(POdjetnost, Gradnik zaUpanja Mladih)

            

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

 

Akcijski načrt šole 2019/2020

Akcijski načrt šole 2020/2021

Akcijski načrt šole 2021/2022

 
 
 
Dostopnost