Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Kontakt

Župančičeva 10, 2250 Ptuj

OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT PTUJ
Župančičeva 10
2250 Ptuj

Ravnateljica:

Tatjana Vaupotič Zemljič email 02/780-04-72

Tajništvo:

Petra Kurnik email 02/780-04-70
Sabina Masten
email 02/780-04-00
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Faks:
Davčna številka:

02/780-04-71
86058932

Pomočnici ravnateljice:

Karmen Mlakar email 02/780-04-75
Simona Lozinšek
email 02/780-04-75

Šolska prehrana in položnice:

Gordana Prešerenemail 02/780-04-04
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Računovodstvo:

Anita Ivaniševič email 02/780-04-76
Delovni čas: 7.00 – 15.00
Uradne ure: 7.30 – 9.30 in 10.00 – 14.00

Šolska svetovalna služba:

Darija Erbus email 02/780-04-77
Zlatko Jaušovec
email 02/780-04-78

Zbornica:
Hišnik:
Knjižnica:
Kuhinja:
Informatika:
Telovadnica:

02/780-04-74
02/780-04-73
02/780-04-79
02/780-04-01
02/780-04-02
02/780-04-03

Spletna stran:

https://www.os-ljudskivrtptuj.si

E-mail:

info@os-ljudskivrtptuj.si email

Podružnica:

GRAJENA
Grajena 60
2250 Ptuj

Vodja podružnice:

Irena Pukšič email 02/754-40-33

Zbornica Grajena:
Faks Grajena:
Kuhinja Grajena:
Knjižnica Grajena:

02/754-40-30
02/754-40-31
02/754-40-34
02/754-40-35

Spletna stran:

https://os-ljudskivrtptuj-grajena.si
E-mail:
grajena.osmblv@guest.arnes.si email

Informacije o obdelavi osebnih podatkov:

 Informacije_o_obdelavi_osebnih_podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Primož OBREHT, univ. dipl. prav.
Center za pravno pomoč, Rimska ulica 4
2310 Slovenska Bistrica

primoz@czpp.si email08/205-96-04

Katalog informacij javnega značaja:

Katalog_informacij_javnega_znacaja

Poročilo o realizaciji LDN v šolskem letu 2019/2020:

Poročilo o realizaciji LDN 2019_20

Letni delovni načrt 2020/2021:

LDN_2020_2021.pdf

Razvojni načrt:

Razvojni_načrt.pdf
Ustanovitelj:
Mestna občina Ptuj

 

 
 
 
Dostopnost