Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Nemščina – N2N

Učenec se pri pouku nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta sistematično usposablja za osnovno sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah (UN za tuji jezik kot neobvezni izbirni predmet, str. 5).

Pri pouku to pomeni, da spoznavamo besedišče izbranih tem in o njih govorimo, beremo besedila, razvijamo spretnosti poslušanja ob poslušanju zvočnih in gledanju video posnetkov  ter razvijamo spretnosti pisnega sporočanja o znanih temah.

Teme, ki jih pri pouku obravnavamo, so prilagojene starosti učencev in njihovim razvojnim zmožnostim.

Pouk nemščine kot neobveznega izbirnega predmeta lahko učenec izbere od 4. do 9. razreda in poteka dve uri tedensko.

 
 
 
Dostopnost