Šolska prehrana: (02) 780 04 04, Tajništvo: (02) 780 04 70, (02) 780 04 00
 

Karierna orientacija

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE
 

Možnosti šolanja v Sloveniji – Razpis za šol. leto 2021/2022

Rokovnik za vpis učencev v srednje šole v šol. letu 2022/23, za sprejem učencev v dijaške domove in rokovnik nacionalnega preverjanja znanja.

 

Program karierne orientacije v šolskem letu 2021/22:

 • delavnice, pogovori in druge oblike dela z učenci od 7. – 9. razreda – celo šolsko leto,
 • oktober 2021 – predstavitev rokovnika o vpisu v srednje šole, delavnice o vpisu v srednje šole za učence 9. razreda, izpolnjevanje elektronske ankete Zavoda za zaposlovanje; razgovori z učenci o karierni poti, o srednjih šolah in poklicih,
 • oktober 2021 – januar 2022 – predstavitev poklicev na razrednih urah,
 • od septembra do novembra 2021 – predstavitev srednjih šol iz Ptuja, Maribora in Rogaške Slatine za učence 9. razreda (dnevi dejavnosti, razredne ure, video predstavitve ali druge oblike, ki bodo možne),
 • december 2021 – timski posveti z razredniki,
 • od decembra 2021 do vpisa v srednje šole – poglobljeni individualni in skupinski razgovori z učenci in starši,
 • februar 2022 – predavanje za starše učencev 9. razreda o postopku vpisa v srednje šole,
 • februar 2022 – napotitev učencev na informativna dneva,
 • marec 2022 – skupinsko izpolnjevanje prijav za srednje šole,
 • april 2022 – dodatni razgovori z učenci, ki se želijo vpisati v srednje šole, v katere je prijavljenih preveč učencev ali če se želijo prepisati na drugo srednjo šolo,
 • marec 2022 – delavnica in predavanje za učence in starše 8. razredov (po oddelkih),
 • marec/april 2022 – ogled srednjih šol v Ptuju za učence 8. razredov (dan dejavnosti),
 • do junija 2022 – svetovanje učencem, ki bodo imeli omejitev vpisa in pri prenosu prijav.

 

Pomembne povezave:

 

 
 
 
Dostopnost