027800470, prehrana: 027800404
 

Karierna orientacija

PROGRAM KARIERNE ORIENTACIJE
 

 

Program karierne orientacije v šolskem letu 2019/20:

 • delavnice za učence od 7. – 9. razreda – celo šolsko leto,
 • september, oktober 2019 – izvedba predavanja o izbiri poklica in vpisu v srednje šole za učence 9. razreda, izpolnjevanje elektronske ankete, ki jo pripravi Zavod za zaposlovanje; razgovori z učenci o karierni poti, o srednjih šolah in poklicih,
 • oktober 2019 – januar 2020 – ogledi poklicev pri različnih delodajalcih v Ptuju in okolici (oglede skupaj organizirajo svetovalne delavke vseh ptujskih osnovnih šol),
 • od oktobra do novembra 2019 – predstavitev več kot 15 srednjih šol iz Ptuja, Maribora in Rogaške Slatine za učence 9. razreda (dnevi dejavnosti in razredne ure),
 • december 2019 – timski posveti z razredniki,
 • od decembra 2019 do vpisa v srednje šole – poglobljeni individualni in skupinski razgovori z učenci in starši,
 • februar 2020 – predavanje za starše učencev 9. razreda o postopku vpisa v srednje šole,
 • februar 2020 – napotitev učencev na informativna dneva,
 • marec 2020 – skupinsko izpolnjevanje prijav za srednje šole,
 • april 2020 – dodatni razgovori z učenci, ki se želijo vpisati v srednje šole, v katere je prijavljenih preveč učencev,
 • marec 2020 – delavnica in predavanje za učence in starše 8. razredov,
 • marec 2020 – ogled srednjih šol v Ptuju za učence 8. razredov (dan dejavnosti),
 • junij 2020 – svetovanje učencem, ki bodo imeli omejitev vpisa.

 

Pomembne povezave:

 
 
 
Dostopnost